Säkrast att undvika alkohol under graviditeten

2020-02-05

I dagarna har en ny genomgång av forskningen kring alkoholkonsumtion under graviditet och amning publicerats. Forskarnas slutsats är att det inte går att slå fast en mängd alkohol som är säker att dricka under graviditeten. Detta är samma slutsats som Livsmedelsverket dragit tidigare, och som är grunden för rådet att avstå från alkohol när man är gravid.

Rapporten "Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar" har tagits fram av en internationell forskargrupp på uppdrag av Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM), Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF), IOGT-NTO samt Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

– Vi välkomnar den här genomgången, den blir ett värdefullt bidrag i den översyn av råden till gravida och ammande som Livsmedelsverket just nu gör. Vi gör även en egen genomgång av ny forskning på området och bedömer sedan om våra råd kring alkohol behöver ändras, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

När det gäller alkohol vid graviditet är slutsatsen i rapporten att det inte går att slå fast en mängd alkohol som är säker att dricka under graviditeten. Detta är samma slutsats som Livsmedelsverket dragit tidigare. Rådet till gravida är därför att avstå från alkohol när man är gravid.

När det gäller alkohol vid amning är forskarnas slutsats att det saknas säker kunskap om vilka effekter låg alkoholkonsumtion under amning har på barnet. Det man kan se är att låg exponering för alkohol kan påverka barnets sömn och minska mjölkproduktionen hos mamman. Med tillämpning av försiktighetsprincipen bedömer forskarna att det är säkrast att undvika alkohol under amningsperioden, men menar samtidigt att risken för barnet om mamman dricker ett litet glas vin två timmar före amning är låg. Det ligger i linje med Livsmedelsverkets nuvarande råd för ammande att inte dricka mer än 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan.

Översynen av råden om alkohol vid graviditet och amning beräknas vara färdig senare i vår. De nuvarande råden togs fram 2008.