Nya webbsidor om mat och måltider i gruppbostäder

2021-03-19

Alla människor ska ha samma möjligheter att må bra och samhället ska främja fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Det står tydligt inskrivet i de svenska folkhälsopolitiska målen. För att underlätta för stödpersonal och chefer i LSS-omsorgen att stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning till bättre matvanor, har Livsmedelverk nu skrivit om och förtydligat sidorna som handlar om mat och måltider i gruppbostäder.

Alla vuxna människor har rätt att bestämma hur de vill leva sitt liv och det inkluderar självklart också människor i grupp- och servicebostad samt i daglig verksamhet. Men att ha en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan göra det svårare att förstå konsekvenser av olika livsstilsval.  Därför kan individen behöva hjälp att göra hälsosamma val. 

Nu är det äntligen dags för oss att presentera nya sidor för mat och måltider i gruppbostäder. Som tidigare har vi främst fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning samt vissa autismspektrumtillstånd.

Här finns information och stöd om hur personal och chefer i LSS-verksamheten kan stötta till bättre hälsa genom att främja bra matvanor

Vi har inte någon ny fakta i texterna men vi har stuvat runt och bakat in texten från broschyren "Uppmuntra till bra måltider" (broschyren tas nu bort). Vi har även lagt till en sida om utbildning med kunskap för stödpersonal och chefer. På utbildningssidan visar vi på olika broschyrer, där finns en  länk till Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens webbutbildning om matvanor samt filmen från webbinariet Mat som friskfaktor, som Livsmedelverket höll för stödpersonal 2020.

Om du arbetar med frågor om matvanor kopplat till LSS verksamheter är du varmt välkommen att vara med i  Nätverket, mat och måltider i LSS verksamheter vi har en kort nätverksträff i nästa vecka den 26 mars.