Nya rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

2020-02-13

Idag publiceras Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Fokus ligger på tolkningen av vilka barn som har rätt till specialkost och när läkarintyg ska krävas.

De senaste åren har många kommuner vittnat om en inflation i specialkoster, framförallt i form av så kallade önskekoster. Det har lett till ökade kostnader och merarbete i köken. Detta har väckt frågan om vilka som egentligen har rätt till anpassade måltider i skolan. Att frågan blir så komplex beror på att många olika lagstiftningar och därmed myndigheter styr området. Idag saknas myndighetsgemensamma riktlinjer och i vissa frågor finns stort utrymme för olika tolkningar på kommun- och verksamhetsnivå. I de nationella rekommendationerna har Kost & Näring gjort egna tolkningar av lagstiftningen på området. Syftet är att se till att kommuner och skolor gör samma, likvärdiga bedömningar och anpassningar.

Det är viktigt att barn med rätt till specialkost och anpassade måltider verkligen får mat de mår bra av. Vi på Livsmedelsverket är mycket angelägna om att arbeta tillsammans med de andra myndigheterna på området för att fortsätta tydliggöra hur anpassningar görs på bästa sätt.