Webinarium om arbetet med nya nordiska näringsrekommendationer

2022-05-18

Onsdag 25 maj bjuder arbetsgruppen och norska Helsedirektoratet in alla intresserade till ett webinarium om arbetet med de nya nordiska näringsrekommendationerna.

Arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna pågår för fullt. Några kapitel är eller har varit ute på remiss men det stora antalet kapitel återstår än att släppas för allmän konsultation. Detta kommer att ske löpande under de kommande månaderna. Den slutgiltiga versionen av nya NNR väntas i juni 2023.

Syftet med webinariet är att informera om hur arbetet med uppdateringen går till, ge en aktuell lägesrapport och presentera vilka steg som kommer härnäst. Man kommer även att säga några ord kring lanseringen.

NNR är grunden för Livsmedelverkets arbete med hållbara matvanor

Nya NNR kommer att bestå av ett femtiotal kapitel om näringsämnen och livsmedelsgrupper. I den här upplagan kommer miljömässiga aspekter av livsmedelskonsumtion att få större utrymme än tidigare. Näringsrekommendationerna utgör grunden för de nationella kostråden i Sverige och övriga nordiska länder och det arbete som görs för att öka befolkningens förutsättningar för hållbara matvanor.

Det är ett gediget arbete som involverar flera hundra forskare och andra experter från de nordiska och baltiska länderna. Beroende på hur mycket ny kunskap som tillkommit sedan NNR senast uppdaterades 2012, används olika metoder för att gå igenom litteraturen. För vissa prioriterade ämnen görs fullskaliga systematiska litteraturgenomgångar. Mer om vilka metoder som används kommer att presenteras under webinariet.

Delta i webinariet eller titta efteråt

Webinariet hålls 25 maj kl 10:00-11:30. Den sista halvtimmen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. För att delta i webinariet följer man en länk som kommer att finnas på Helsedirektoratets webbplats, ingen föranmälan behövs. För den som vill ta del av informationen senare kommer även en inspelning av webinariet att finnas tillgänglig.