Ny version och nya funktioner i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll

2022-06-17

En ny version av Livsmedelsdatabasen finns nu på sidan Sök näringsinnehåll. Den ger bland annat möjligheten att välja vilka näringsämnen som visas samt att se fördjupad information om de produkter som ingått i en analys av ett livsmedel. För att ytterligare förbättra Sök näringsinnehåll vill vi gärna ha dina synpunkter. Delta i vår användarundersökning av Sök näringsinnehåll!

I den nya  versionen av Livsmedelsdatabasen har det framför allt tillkommit näringsvärden för livsmedel inom grupperna

  • potatis- och spannmålsprodukter
  • vegetariska produkter
  • glutenfria produkter
  • rätter som är vanligt förekommande i delar av Mellanöstern och Afrika.

Tillsatt och fritt socker

Nytt för i år är också att värden för tillsatt och fritt socker finns med i databasen. Värdena är skattade och en mer detaljerad beskrivning över metoden finns att läsa i en vetenskaplig artikel, se länk nedan. För att kunna se värden för tillsatt och fritt socker kan du behöva rensa webbplatshistoriken.

Utveckling av Sök näringsinnehåll

Livsmedelsverket arbetar även med att utveckla Sök näringsinnehåll. Ett exempel är att det nu är möjligt för dig som användare att skapa din egen näringsämneslista. Tidigare har man endast kunnat välja mellan tre olika näringsämnespaket. Nu finns även möjlighet att fritt bocka i och ur näringsämnen i listan.

Det är också möjligt att få information om vilka produkter som har ingått i analysen samt få fördjupad information om projektet som livsmedlet ingått i. Observera att denna funktion endast finns på livsmedel som är analyserade efter 2015. Informationen visas om man klickar på livsmedelsnamnet i vyn näringsinnehåll.

Användarundersökning