Ny handbok ska hjälpa skola, vård och omsorg att minska matsvinnet

2020-03-09

Varje dag slängs stora mängder mat i skolan, förskolan, vården och omsorgen – oftast helt i onödan. Nu presenterar Livsmedelsverket en handbok som visar hur verksamheterna kan se till att mindre mat hamnar i soptunnan och mer i matgästernas magar.

I handboken ges förslag på konkreta åtgärder som kommuner och regioner kan vidta för att minska svinnet i köket, vid serveringen och från matgästernas tallrikar. För att lyckas behöver många olika yrkesgrupper arbeta tillsammans – kökspersonal, pedagoger, hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal.

Handboken bygger på den så kallade Göteborgsmodellen för mindre matsvinn, där man lyckats minska sitt svinn avsevärt genom att arbeta medvetet och systematiskt. I Livsmedelsverkets version har nya avsnitt lagts till, bland annat om tallrikssvinn, konsumtionsmätning (andel mat som hamnar i magen) och Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinn.