Nu startar en ny matkorgsundersökning

2022-12-08

Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten köps i vanliga butiker och är den mat som många av oss äter mycket av. Nu har Matkorgen 2022 startat.

Varför gör vi matkorgsundersökningar?

Matkorgsundersökningar är viktiga för våra risk- och nyttovärderingar då de ger kunskap om halter i livsmedel, skattningar av konsumtion och intag i befolkningen. De visar också vilka livsmedelsgrupper som bidrar mest till intaget av ämnen samt ger viss information om tidstrender av intagen. Tidigare matkorgsundersökningar genomfördes åren 1999, 2005, 2010 och 2015.

Den senaste matkorgsundersökningen från 2015 visade att intaget av jod minskat kraftigt. Det är dock viktigt att betona att hushållssalt, som kan vara en viktig jodkälla, inte ingår i matkorgsundersökningar. Undersökningen visade också att mängden av de skadliga ämnen som undersöktes inte innebar någon risk för hälsan men att vissa ämnen som bly och kadmium inte minskar så fort som vi önskar.

Hur går en undersökning till?

Nästan 800 produkter köps in och prover skapas för olika livsmedelsgrupper. Exempel på livsmedelsgrupper är spannmål, fet fisk, kött, ägg, grönsaker, frukter och fetter. Varje livsmedelsgrupp består av en blandning av livsmedel. Vilka livsmedel som ingår i respektive livsmedelsgruppsprov baseras bland annat på Jordbruksverkets konsumtionsstatistik, försäljningsstatistik och data från matvaneundersökningar.

Halterna av flera olika ämnen analyseras i proverna och befolkningens medelintag kan uppskattas för dessa ämnen. Många av de livsmedel som undersöks har funnits med i tidigare matkorgsundersökningar men i takt med att matvanorna ändras tillkommer nya livsmedel. I 2022 års undersökning tas bland annat vegetabiliska drycker och vegetabiliska produkter med. Totalt mixas 100 kilo mat från 19 olika livsmedelsgrupper som fördelas i över 1000 provburkar och analyseras. Exempel på ämnen som analyseras är makronäringsämnen, mineraler, vitamin A, D, E och K, jod, tungmetaller, PFAS och dioxiner.

Läs mer

Resultaten kommer att presenteras i en rapport 2024. Du kan läsa mer om matkorgsundersökningar på Livsmedelsverkets hemsida: