Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet

2021-12-07

Nästan alla svenskar vet att för mycket salt är skadligt för hälsan, och sex av tio försöker minska på saltet. Det som skulle hjälpa dem bäst, menar de, är att industrin sänker salthalten i maten de köper. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på salt.

För mycket salt ökar risken för högt blodtryck, och därmed risken för hjärt- och kärlsjukdom. I Sverige äter vi ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Beräkningar från IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, skattar att var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige orsakas av för mycket salt. En genomgång som Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, gjorde 2019 visar också att det finns stark evidens för ett positivt samband mellan natriumhalt i urin och blodtryck. Och högt blodtryck ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Livsmedelsverket har låtit undersöka människors attityder och kunskap kring salt. Närmare 80 procent av svenskarna känner till att för mycket salt kan påverka hälsan negativt. Bäst kännedom har personer över 50 år.

– Nästan alla vet att för mycket salt är skadligt för hälsan. I Sverige har varannan person över 65 år högt blodtryck, vilket kan bidra till att medvetenheten är större bland lite äldre, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Majoriteten försöker minska på saltet

Två av tre känner också till att svenskar generellt äter mer salt än rekommenderat. Men bara 40 procent tror att detta även gäller dem själva. Trots det svarar majoriteten, nära sex av tio, att de alltid eller ibland försöker minska på saltet. Endast en av tio försöker aldrig minska saltet.

Efterfrågar mat med mindre salt

Det mesta saltet kommer från maten vi köper, det vi äter till frukost, lunch och middag varje dag. Det är alltså inte det egna saltandet hemma som är den största boven.

Därför är det logiskt att drygt hälften av de tillfrågade menar att att den bästa hjälpen för att få i sig mindre salt är att livsmedelsindustrin sänker salthalten i maten. Lika många säger att de sannolikt skulle välja en produkt med lägre salthalt om det fanns.

– Det är positivt att så många efterfrågar mat med mindre salt. Förhoppningsvis kan det leda till att branschen vågar satsa på att utveckla mindre salta produkter, vilket i många fall kan vara en kostsam process, säger Åsa Brugård Konde.

Nyckelhålet verktyg för att hitta mat med mindre salt

Redan idag kan konsumenter som vill minska saltet titta efter Nyckelhålet i butiken. Fyra av tio tycker också att en märkning som Nyckelhålet skulle vara en hjälp att minska saltintaget.

– Nyckelhålet är ett snabbt och enkelt sätt att välja mat med mindre salt. Och på köpet får man dessutom mindre socker, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett, säger Åsa Brugård Konde.

Samarbete och dialog för ett svenskt saltsänkningsprogram

Sedan 2020 har Livsmedelsverket ett uppdrag av regeringen att i dialog med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för ett svenskt saltsänkningsprogram. En viktig förutsättning är att allmänheten efterfrågar mindre salt mat, vilket denna undersökning alltså ger stöd för.

Sedan 2017 deltar Livsmedelsverket också tillsammans med 15 andra parter i ett Vinnovafinansierat projekt, ReduSalt. Syftet är att ta fram en modell för ett svenskt saltsänkningsprogram, och att utveckla tekniker för att kunna sänka salthalten med bibehållen smak och kvalitet.

Fakta om salt

  • Det mesta saltet vi får i oss kommer från kött- och charkprodukter, bröd, ost, flingor, såser, soppor, färdigrätter, hamburgare, pizza och annan restaurangmat.
  • Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. Och för mycket salt ökar risken för högt blodtryck.
  • Ett högt intag av salt bedöms vara en av de enskilt största orsakerna till ohälsa kopplad till matvanor i Sverige.
  • Vi äter i genomsnitt 11 gram salt per dag, nästan dubbelt så mycket som den högsta rekommenderade mängden salt.