Färre sjuka men fortfarande finns virus på frysta importerade hallon och andra bär

2021-06-14

Färre än tidigare blir sjuka på grund av norovirus på hallon. Men äldreboenden och sjukhus – där de allra sköraste finns – behöver fortsätta hantera frysta importerade hallon och även andra bär på ett sätt som gör dem säkra att äta. Det gäller även förskolor, eftersom små barn är mest mottagliga för virus. Det är främst hallon som kan förorenas av virus, men även andra frysta bär. Det visar en ny kunskapsgenomgång som Livsmedelsverket har gjort.

Livsmedelsverket har gått igenom aktuell kunskap om virus på hallon och andra bär. Färre än tidigare rapporteras sjuka av norovirus på hallon och det har på senare år införts flera förbättringar inom hallonproduktionen. Men fortfarande händer det att importerade frysta bär har förorenats med virus. Det är allra vanligast att det finns norovirus på hallon, men viruset kan även finnas på andra bär. Hepatit A-virus är betydligt ovanligare, men utbrott har förekommit som kopplats till frysta jordgubbar och hallon.

Information till den som tillagar mat till förskolor, äldreomsorg och sjukhus

Alla företag som producerar och säljer livsmedel med importerade frysta hallon och andra frysta importerade bär som inte värmebehandlas ska ha förebyggande åtgärder mot norovirus och hepatit A-virus. Det är särskilt viktigt för verksamheter som tillagar och serverar mat till förskolor, äldreboenden, i hemtjänsten och på sjukhus, för att skydda små barn och äldre, sköra personer. Små barn är särskilt mottagliga för virusinfektioner och äldre, sköra personer kan bli allvarligt sjuka.

Både norovirus och hepatit A-virus dör om bären kokas i en minut alternativt ingår i en värmebehandlad maträtt eller bakverk. Riskerna med frysta importerade bär ska ingå i verksamheternas faroanalys och de ska hantera faran på ett sätt som gör att de bär som serveras är säkra att äta.

– Det här behöver även personalen på förskolan, i omsorgen och på vårdavdelningen känna till. De ansvarar ofta för mellanmålen, som kan vara just smoothies på frysta bär, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Nationella riktlinjer för förskola, vård och omsorg

Informationen om importerade frysta bär har uppdaterats i ”Nationella riktlinjer för måltider på förskolan” och ”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen”. Det finns även ett rättelseblad till den redan tryckta broschyren ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus”, på Livsmedelsverkets webbplats. Tanken är att bladet ska användas tillsammans med broschyren, tills en ny upplaga har tryckts.  

Konsumenter bör fortsätta koka frysta importerade hallon

När det gäller konsumenter är rådet liksom tidigare att koka importerade frysta hallon, då dör eventuella virus. Däremot bedöms risken vara liten för att större barn, ungdomar och vuxna som inte är ”sköra” blir allvarligt sjuka av andra frysta importerade bär. Det är också betydligt ovanligare att andra sorters bär är förorenade av norovirus eller hepatit A-virus.