Råd och material - skola

Råden Bra mat i skolan

Här hittar du Livsmedelsverkets råd Bra mat i skolan och kompletterande material till råden.

Bra mat i skolan

Skriften Bra mat i skolan är avsedd som ett stöd i arbetet med bra skolmåltider. Råden vänder sig dels till de som planerar, lagar och serverar skolmåltider, dels till skolledning och pedagogisk personal.

Ladda ner råden via länken nedan eller beställ skriften i tryckt format i Livsmedelsverkets webbutik.

Bra mat i skolan

Sammanfattning Bra mat i skolan

Beställ gärna via webbutiken

Råden på engelska:

Good School meals – Guidelines for primary schools, secondary schools and youth recreationcenters

 

Utbildningsmaterial till Bra mat i skolan

Utbildningsmaterialet är tänkt att användas vid informations- och utbildningssatsningar kring råden Bra mat i skolan. Materialet består av en PowerPoint-presentation med 50 bilder samt ett kompendium med förslag på talarmanus till varje bild.

Bilderna är uppdelade i två delar, en del med allmänna bilder och en del med fördjupningsbilder inom olika områden. Bilderna kan användas i sin helhet eller i urval. De kan även användas i egna bildspel så länge bildens innehåll inte ändras och källan framgår.

Utbildningsmaterial Bra mat i skolan – PowerPoint

Utbildningsmaterial Bra mat i skolan – Kompendium

 

Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola

Tillsammans med Skolverket har Livsmedelsverket tagit fram en inspirationsskrift med tips och exempel på hur skolledare och pedagoger kan arbeta för bra skolmåltider. Skriften tar bland annat upp schemaläggning, måltidsmiljö och pedagogiska måltider. 

Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela skolan, men skolledaren håller i några av de viktigaste nycklarna. Att satsa på måltiden är att satsa på hela verksamheten.

Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola

Råd och material

Senast granskad 2017-09-22