Hej skolmat!

Hej skolmat - informationsmaterial

Skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som doftar, smakar och ger intryck! För att underlätta för skolan att ta tillvara skolmåltiden i undervisningen har vi tagit fram Hej skolmat! – pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet.

Om Hej skolmat!

Hej skolmat består av pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet. Övningarna är avsedda för åk 4–6 och består av lärarhandledningar,  instruktioner till eleverna samt faktatexter. Övningarna är uppdelade i tre olika teman: Hälsa, Maten i våra liv och Miljö. Du hittar alla övningar längst ner på denna sida. 

Hej Skolmat är framtaget i samverkan med andra myndigheter och en bred referensgrupp. I referensgruppen har lärare, kockar, kostchefer och experter ingått och mängder av idéer har vaskats fram. Nuvarande material representerar ett urval av alla idéer som kommit in.

Kökets tips

Materialet vänder sig i första hand till lärare, men för att ge köket en tydlig röst har Johan Beer och Daniél Kallonas med kollegor på Runstensskolan i Haninge bidragit med "Kökets tips" till samtliga övningar. Att arbeta pedagogiskt med skolmåltiden förutsätter ett gott samarbete mellan kök och pedagoger. Det måste inte finnas egen tillagning på skolan men det öppnar å andra sidan upp för ännu fler möjligheter.

En hälsning från köket på Runstensskolan

"Under rubriken "Kökets tips" delar vi med oss av reflektioner och beprövade tips utifrån de olika övningarna i materialet. Tanken är att även "KÖKET" skall kunna vara drivande i skolans undervisning på sitt sätt med sitt kök som verktyg. För att det skall fungera tycker vi att det måste vara enkelt och lekfullt samt drivas av ett genuint intresse.

För oss representerar ofta "KÖKET" ett brokigt gäng med stor dynamik som har så mycket att bidra med och som kan vara en tillgång för hela skolan. Våra ledord: ENKELT, GENUINT, LEKFULLT. WE LOVE YOU / KÖKET"

Informationsmaterial

Informationsmaterial Hej skolmat

Här nedan kan du ladda ner ett presentationblad om Hej skolmat:

I Livsmedelsverkets webbutik kan du beställa affischer, bordsryttare och bokmärken:

Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg

Skolmåltiden är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. Att satsa på måltiden är därför att satsa på hela verksamheten. Med de här övningarna vill Livsmedelsverket ge skolan verktyg för att göra skolmåltiden till mer än bara en lucka i schemat.

Genom att integrera skolmåltiderna i skoldagen skapas mervärden – utan att det behöver kosta mer. Måltiden är en arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken,  vilket kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. Måltiden kan också vara en viktig del i skolans värdegrundsarbete.

Pedagogiska övningar

Hälsa

Maten i våra liv

Miljö

Film – Tilde, Molly och Klara är matvärdar i skolköket

Senast granskad 2018-03-22