Pedagogiskt material - skola

Förutom att bidra med energi och glädje kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Här kan du läsa mer om och hitta inspiration till hur man kan ta tillvara skolmåltiden i undervisningen!

Mat och måltider kan användas i undervisningen i flera av skolans ämnen, oavsett om du är "matproffs" eller bara lite nyfiken. Skolmåltiden finns där varje dag och kan tjäna som en ypperlig ingång till givande diskussioner. Eller varför inte använda mat laborativt i klassrummet? Bara fantasin sätter gränser!

Hej Skolmat!

Hej skolmat är pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet. Materialet består av 14 lektionsförslag grupperade i tre olika teman – maten i våra liv, hälsa och miljö. Alla övningarna är ämnesövergripande och anpassade till Lgr11 och kunskapsmålen för årskurs 4-6. Materialet kan även användas som inspiration för lektioner med såväl äldre som yngre elever.

Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden

"Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6. Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser. Materialet syftar till att på ett lustfyllt sätt bredda elevernas smakrepertoar och kritiska tänkande kring mat och smak.

Film om utomhusmatlagning i skolan

Det är lärorikt att laga skolmat utomhus! I filmen lagar elever och pedagoger skollunch utomhus. Det lagas gryta över öppen eld medan elever och personal berättar om hur utomhusmatlagning bidragit till att eleverna fått ökade kunskaper om mat och måltider. Eleverna lär sig också att samarbeta och att ta ansvar.

Du som arbetar i skolan kan hitta mer användbar information via länkarna nedan.

Senast granskad 2018-03-22