Elever i köket

Elev i skolkök

Att låta eleverna vara med i köket kan vara både lärorikt och roligt. Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barn deltar i matlagning på förskolor, fritidshem eller skolor. Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska tas tillvara  som en pedagogisk resurs.

Vinster med att låta eleverna vara med i köket

Att involvera köket i den pedagogiska verksamheten är ett sätt att ge eleverna kunskap om olika livsmedel och matlagning. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära eleverna enkla hygienregler, exempelvis att det är viktigt att tvätta händerna.

Viktigt att tänka på

Detta är viktigt att tänka på när elever är med i köket:

  • Ta fram enkla rutiner som är anpassade för just er verksamhet, exempelvis kring handtvätt, kläder, råvaruhantering och förvaring. Se till att alla i köket följer rutinerna och även förstår vilka risker som finns med den mat de lagar och hur riskerna kan undvikas.
  • Se till att en vuxen finns med för hjälp och stöd.
  • Låt hygien och säkerhet bli en naturlig del av matlagningen, tillsammans med andra aspekter av måltidskvalitet såsom smak, näringsriktighet och hållbarhet.

Läs mer om säker mat i offentliga kök via länkarna nedan. Under Råd och material i menyn hittar du filmen Lära med måltiden där elever och pedagoger  lagar skollunch utomhus. På sidan Hej skolmat kan du se när Tilde, Molly och Klara är matvärdar i skolköket.

Senast granskad 2017-09-22