Forskning om offentliga måltider

Måltidens hus i Grythyttan

Forskning om offentliga måltider sker inom flera olika discipliner. Här länkar vi till institutioner som bedriver forskning på området, samt databaser där du själv kan söka efter vetenskapliga artiklar och kunskapssammanställningar. Bilden föreställer Måltidens hus i Grythyttan där det bedrivs forskning inom ämnet Måltidskunskap (foto: JP Lahall).

De forskar om offentliga måltider

Hör gärna av dig till oss om du har tips på fler institutioner som borde finnas med här!

Databaser

I PubMed kan du söka i databaserna Medline, PreMedline och besläktade baser med tillgång till omkring 23 miljoner referenser till tidskriftsartiklar från hela världen.

Cochrane Library  innehåller främst artiklar med fokus på sjukvård och behandlingar.

SveMed+ innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

I Open access kan du söka bland fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och tidskriftsartiklar.

Bor du i eller nära en universitetsort? På många universitetsbibliotek kan även du som inte studerar få en inloggning över dagen och tillgång till alla databaser och e-resurser som finns hos biblioteket i fråga.

Senast granskad 2017-11-14