Forskning om offentliga måltider

Måltidens hus i Grythyttan

Forskning om offentliga måltider sker inom flera olika discipliner. Här länkar vi till institutioner som bedriver forskning på området, samt databaser där du själv kan söka efter vetenskapliga artiklar och kunskapssammanställningar. Bilden föreställer Måltidens hus i Grythyttan där det bedrivs forskning inom ämnet Måltidskunskap (foto: JP Lahall).

De forskar om offentliga måltider

Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
Kontaktperson: Ylva Mattsson Sydner (universitetslektor)

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Kontaktperson: Tommy Cederholm (professor)

Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet
Kontaktperson: Agneta Hörnell (professor)

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Kontaktperson: Christel Larsson (professor) och Mia Prim (universitetslektor)

Sektionen för lärande och miljö, mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad Kontaktperson: Hanna Sepp (universitetslektor)

Forskningsmiljön Åldrande – livsvillkor och hälsa, Hälsohögskolan i Jönköping
Kontaktperson: Susanne Johannesson (forskningskoordinator)

Restaurang- och hotellhögskolan (Grythyttan), Örebro Universitet
Kontaktperson: Inger M Jonsson (professor)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting
Kontaktperson: Emma Patterson (projektledare SkolmatSverige, med.dr)

Nestor FoU-center (forskar om äldrefrågor för kommuner i Stockholmsområdet)
Kontaktperson: Britt Almberg (FoU-chef, med. dr)

Hör gärna av dig till oss om du har tips på fler institutioner som borde finnas med här!

Databaser

I PubMed kan du söka i databaserna Medline, PreMedline och besläktade baser med tillgång till omkring 23 miljoner referenser till tidskriftsartiklar från hela världen.

PubMed

Cochrane Library  innehåller främst artiklar med fokus på sjukvård och behandlingar.

Cochrane Libery

SveMed+ innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

SweMed+

I Open access kan du söka bland fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och tidskriftsartiklar.

Open access

Bor du i eller nära en universitetsort? På många universitetsbibliotek kan även du som inte studerar få en inloggning över dagen och tillgång till alla databaser och e-resurser som finns hos biblioteket i fråga.

Senast granskad 2017-02-17