Insamling av matsvinnsdata 2022-23

Nu är det dags att kartlägga matsvinnet från luncher i offentliga måltider igen! I slutet av 2022 och början av 2023 samlar Livsmedelsverket in matsvinnsdata från landets kommuner och regioner för att ta reda på hur mycket mat som slängdes i skolan, förskolan,  äldreomsorgen och sjukhus under 2022. Livsmedelsverket sammanställer dessa siffror för att kunna jämföra och följa upp kartläggningen från 2020. 

 

Tidplan Aktivitet
2022 Kommuner och regioner väger matsvinn under minst en vecka
November/december 2022 Livsmedelsverket skickar ut enkät till kommunerna för att samla in data för matsvinn i förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg
Första kvartalet 2023 Livsmedelsverket skickar ut enkät till regionerna för att samla in data för matsvinn på sjukhus
Våren 2023 Livsmedelsverket presenterar en rapport med matsvinnresultaten

Förenklad insamling

Vi har förenklat insamlingen av data genom att fråga direkt efter nedanstående nyckeltal, i stället för att fråga efter all data och sedan göra egna beräkningar:

Gemensamma data

 • Kökssvinn per portion
  (eftersom många kök lagar mat till olika verksamheter efterfrågas inte dessa data uppdelade per verksamhet)

Förskolan

 • Serveringssvinn per ätande
 • Tallrikssvinn per ätande i förskolan
 • Konsumtion per ätande

Skolan (grundskola)

 • Serveringssvinn per ätande
 • Tallrikssvinn per ätande
 • Konsumtion per ätande

Gymnasium

 • Serveringssvinn per ätande
 • Tallrikssvinn per ätande
 • Konsumtion per ätande

Äldreomsorgen

 • Serveringssvinn per ätande
 • Tallrikssvinn per ätande
 • Konsumtion per ätande

Regioner

 • Serveringssvinn per ätande* 
 • Tallrikssvinn per ätande *
 • Konsumtion per ätande

*Om serveringssvinnet och tallrikssvinnet är mätt tillsammans finns möjlighet att rapportera så kallad måltidssvinn

Använd den nationella mätmetoden och mätprotokollet!

Livsmedelsverket har tagit fram en nationell mätmetod för att mäta matsvinn inom offentliga måltider. För att de siffror som rapporteras in ska bli så jämförbara som möjligt är det bra att använda sig av mätmetoden och det tillhörande mätprotokollet. Mätprotokollet har uppdaterats så att det även går att registrera det oundvikliga matavfallet.

Har du frågor om kartläggningen eller hur ni ska mäta?

Om du har frågor om kartläggningen, den nationella mätmetoden eller mätprotokollet, kontakta Karin Fritz projektledare.

Senast granskad 2023-05-22