Branschmässa + seminariedag 2017: Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle

Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de!

På Livsmedelsverkets dagar samlas samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela landet kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa.

Den 13 november bjuder vi in till en branschmässa där offentliga måltidsverksamheter från hela landet presenterar exempel på hur de arbetar för att utveckla måltiderna.

På seminariedagen den 14 november blir det spännande föreläsningar och seminarier på temat offentliga måltider som spjutspets för samhällsförändring. 

Vi håller till på Berns och Chinateatern i Stockholm.

Boka in dagarna i din kalender redan nu! Mer information om program och anmälan kommer.

Bjud in fler till branschmässan och seminariedagen!

Berätta för andra om dagarna - ladda ner vår flyer.

Vill ni presentera ert arbete på branschmässan?

Gör ni något smart kring måltiderna i er kommun, ert landsting eller er region som ni vill berätta om på branschmässan? Det kan handla om allt från metoder för samarbete och hur ni tar reda på vad matgästerna tycker, till minskat svinn och miljömedveten upphandling.

Utställarplatserna är reserverade för kommuner, landsting och regioner. Mejla intresse och en kort beskrivning av ert projekt/aktivitet till Eva Sundberg, eva.sundberg@slv.se.

Senast granskad 2017-04-12