Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Bra måltider i äldreomsorgen – nya råd med individen i centrum

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Måltidsdagarna 20-21 november 2018 – mat och måltider som gör skillnad!

Upplägg Dag ett startar med utställarmässa följt av lunch och föreläsningar. Dag två börjar med parallella föreläsningar under förmiddagen och avslutas med lunch. Tips? Dessa dagar är till för er […] Inlägget Måltidsdagarna 20-21 november 2018 ...

Teamwork, ekologi och matglädje – nyckeln till bra måltider i Danmark

Delar av Kompetenscentrum hade turen att få följa med fyra kommuner i Östergötland på deras studieresa till Köpenhamn 14-15 maj. Syftet med Danmarksresan var att hämta hem goda exempel på hur man arbetar med måltider inom äldreomsorgen. Med på resan ...

Frågor och svar om de nya råden

Missade du MAT-tankens webbinarium och chansen att få dina frågor om Livsmedelsverkets nya råd Bra måltider i äldreomsorgen besvarade av Anna-Karin Quetel? Här kan du se webbinariet i efterhand och ta del av bilderna som visades i Anna-Karins present...

Karin Fritz – förstärkning till Kompetenscentrum!

Hej! Jag heter Karin Fritz och jag har fått glädjen att blir förstärkningen som täcker upp när Ulrika i Livsmedelsverkets kompetenscentrum för offentliga måltider går på föräldraledighet. Jag är utbildad […] Inlägget Karin Fritz – förstärkning ...

Det som syns är det som mäts!

Det saknas idag samlad, tillförlitlig nationell och lokal statistik kring offentliga måltider. Denna typ av siffror är nödvändiga för att kunna följa utvecklingen på området. De kan också utgöra bra […] Inlägget Det som syns är det som mäts! dö...

Senast granskad 2018-04-23