Vi nystartar med en rivstart!

2020-01-15

2020 har dragit igång med fart och fläkt. Vi har fått ett nytt uppdrag av regeringen, granskas av Statskontoret och dessutom har vi massor av spännande aktiviteter på gång!

Nytt uppdrag

Under åren 2017-2019 har Kompetenscentrum haft uppdrag och finansiering inom ramen för regeringens Livsmedelsstrategi. Det var lite oklart om vad som skulle hända 2020 när vi gick på julledighet i december, men precis vid årsskiftet fick vi det glädjande beskedet att regeringen valt att satsa vidare på Kompetenscentrumet! Även nu ligger vårt uppdrag inom Livsmedelsstrategin, men denna gång sträcker sig uppdraget ända fram till 2025. Det lyder så här:

Livsmedelsverket ska, genom sitt Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg, verka för en fortsatt utveckling av offentliga måltider (N2017/02351/SUN). Arbetet ska syfta till att främja hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor. Livsmedelsverket får för åtgärdens genomförande använda 4 miljoner kronor under 2020. För  2021–2025 beräknas 4 miljoner kronor årligen för åtgärden.  Läs hela uppdraget här.

Utvärderas av Statskontoret

I höstas fick Statskontoret i uppdrag att utvärdera Kompetenscentrums arbete med offentliga måltider. Deras slutsatser ska redovisas i april 2020 och under januari kommer många av er säkerligen höra av utvärderarna. De vill veta vad du tycker om oss! Och det vill vi med! Se till att lyfta ris och ros och kom gärna med inspel om vad vi kan bli bättre på och lägga mer eller mindre fokus på. Utvärderingen kommer väldigt lägligt under planeringen för vår verksamhet 2020-2025.

Många aktiviteter i vår

Även om vi fått nytt uppdrag har vi en hel del redan påbörjade aktiviteter som kommer ut under våren. Först ut redan denna vecka är resultaten från vår matsvinnskartläggning. Det blir riktigt intressant läsning! Inom kort kommer även en ny nationell handbok för minskat matsvinn i offentliga kök där Göteborgsmodellen stått som förlaga.

De nya råden för sjukhusmåltider blir såklart i fokus under våren och kommer ut före sommaren.

Nätverket för dig som arbetar med mat och måltider inom LSS-verksamhet växer, nya medlemmar kommer till varje vecka. I det nya samarbetsrummet vi har startat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utbyts idéer, material och kontakter.

I projektet Nollvision undernäring hos äldre till 2030 ska vi tillsammans med en mängd aktörer försöka hitta lösningarna på det allvarliga problemet som vi brottas med inom äldreomsorgen. Livsmedelsakademin i Skåne koordinerar arbetet som drar igång på riktigt nu i januari.

Du har väl inte missat att Livsmedelsverket förra året fick i uppdrag att ta fram förslag på föreskrift som gör det obligatoriskt att ange ursprung på kött och fisk i privata och offentliga restauranger? Självklart finns vi med på ett hörn och lovar att hålla er uppdaterade. Parallellt pågår ju också ett arbete vid Kost och Näring i samarbete med Mattanken som syftar till att förbättra informationen om ursprung på livsmedel till offentliga kök.

Dessutom har vi ett nytt väldigt spännande arbete kring skolmat på gång… Vad det är avslöjar vi om en vecka eller två. Det kommer garanterat involvera många av er!

Nu kör vi!!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider