Vi bjuder in till frågestund!

2020-11-24

Just nu är frågorna som når oss angående projektet Ett nytt recept för skolmåltider många. Därför bjuder vi in till ett enklare infomöte med tillhörande frågestund kring möjligheten för kommuner att ansöka om att bli projektpart och utvecklingsmiljö inom ramen för projektet.

Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt med bäring på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen.

Informationsmöte och frågestund

Datum: Onsdag 2:a december

Tid:  kl. 12-12.45 (Det går självklart bra att äta sin lunch under tiden!)

Plats: Anslut via Zoom Meeting

Vi berättar kort om bakgrunden till projektet, erbjudandet och lägger mycket tid på att besvara frågor!

———————————

Info om erbjudandet:

Nu går vi in i nästa fas i projektet Ett nytt recept för skolmåltider, där Livsmedelsverket och Vinnova tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer arbetar för ett skolmåltidssystem som är långsiktigt hållbart – för hälsa, miljö och ekonomi.

Fyra kommuner ges möjlighet att öppna upp sin verksamhet för att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. Det kan handla om allt från lokalt näringsliv, livsmedelsproduktion och upphandling till elevers måltidsmiljö och lärande om hållbar utveckling med mat som tema. De kommuner som medverkar får stöd i både process- och innovationsledning och har en regelbunden dialog med nationella myndigheter.

Sista ansökningsdag är 26/1 2021. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider