Vad händer på beredskapsfronten? Här kommer en statusuppdatering

2021-05-12

Arbetet med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltidsorganisationer går framåt. Under senhösten och våren har projektgruppen varit på en digital roadtrip i landet för att berätta om arbetet och samla in erfarenheter. Erfarenheterna – nya som gamla lägger grunden till handboken och bygger ny kunskap om offentliga måltider.

Om projektet

Arbetet med att ta fram en handbok för beredskapsplaner i offentliga måltidsorganisationer har pågått i lite mer än ett år och sträcker sig till slutet av 2022. Kopplat till projektet finns en referensgrupp från olika kommuner, regioner, organisationer och myndigheter. Referensgruppen bidrar aktivt med att bedöma behov, ge synpunkter och testa olika mallar och stöd som är tänkta att finnas i boken. Den 22 april hölls det andra referensgruppsmötet för i år. Då diskuterades kontinuitetshantering, som blir ett enskilt kapitel i handboken. Nästa möte, i början av juni, har tema livsmedel och lager.

Med örat mot marken

Utöver ett nära arbete med referensgrupp och mindre arbetsgrupper besöker Livsmedelsverkets projektgrupp många nätverk och organisationer (virtuellt) för att prata om arbetet och samla in ny kunskap. Runt ett 20-tal nätverk och organisationer har besökts sedan årsskiftet. Runt ett 20-tal nätverk från norr till söder har besökts sedan årsskiftet. Om du är med i ett nätverk som vi ännu inte har hittat, hör av dig så ordnar vi ett möte med er!

"Det är både roligt och lärorikt att höra allt arbete som pågår. Pandemin har synliggjort risker och brister som man kanske tidigare inte tänkt på och det finns en stor medvetenhet och intresse för krisberedskap överlag som vi ska  passa på att nyttja. Måltidsverksamheten har en viktig roll i krisberedskapen och vi behöver synliggöra det; både på nationell myndighet och på lokal och regional nivå i dialogen med exempelvis beredskapssamordnare." 

- Lena Björck, projektledare för Livsmedelsverkets projekt Beredskapsstöd för offentliga måltider

Utmaning att hitta rätt nivå

En utmaning i arbetet med handboken är att ha så låg tröskel som möjligt för de organisationer som är i startgroparna, samtidigt som de som har kommit en bit ska kunna få nya tankar och inspel. Därför krävs fortsatt arbete med att inkludera och testa materialet på lite olika personer, även utanför måltidsorganisationen. Det kan vara beredskapssamordnare, fastighetsförvaltare eller personer som arbetar med livsmedelskontroll. En ökad beredskap kräver samverkan och arbete av flera.

Ambitionen ett utkast klart i höst

Fram tills nu har insamlandet av material skett utifrån olika fokusområden, som krismenyer, livsmedel, kontinuitetshantering och kritiska resurser – som i ett senare skede kommer utgöra olika kapitel i handboken. Under sommaren sätts delar ihop till en helhet, för att sen i höst kunna publicera ett utkast som intresserade kan tycka till om.

Når vi målet? Hjälp oss att ta reda på det!

Ett av projektets mål är att fler kommuner och regioner ska ha beredskapsplaner för sina måltidsverksamheter. Under maj pågår Livsmedelsverkets kartläggning av de offentliga måltiderna i landets alla kommuner. Beredskap finns med som ett av flera frågeområden. Kartläggningen är en uppföljning av den som gjordes 2018 och som då visade att 4 av 10 kommuner hade beredskapsplaner för måltidsverksamheterna. Nu blir det spännande att se vad som hänt de senaste åren. Har du inte hunnit svara ännu? Inga problem – enkätundersökningen är öppen till den 28/5.

Ett jättestort tack till er som redan besvarat enkäterna!

Här kan du ta del av 2018 års resultat och läsa mer om kartläggningen som genomfördes då.

Kontakta oss gärna!

Vi är ständigt på jakt efter case, har du erfarenhet av it- och telefonistrul, som påverkat måltidsverksamheten? Hör gärna av dig till maltiden@slv.se och berätta om hur beredskapsarbetet ser ut i din kommun, i stort och i smått.

På webbsidan Krisberedskap i offentliga kök finns stöd, kika gärna där i väntan på att mer publiceras vartefter arbetet med handboken går framåt.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider