Uppdaterade råd och information om virus på frysta importerade hallon och andra bär

2021-06-14

Som ni nog känner till sedan tidigare rekommenderar Livsmedelsverket att frysta importerade hallon kokas för att undvika vinterkräksjuka. Nu har vi gjort en ny genomgång av kunskapsläget om norovirus och hepatit A-virus som visar att det fortfarande förekommer virus på frysta importerade bär. Främst på hallon men även på andra bär.

Det är vanligast att det finns norovirus i hallon, men viruset kan även finnas på andra bär, till exempel jordgubbar. Bär kan också förorenas av hepatit A-virus. Det är betydligt ovanligare, men det har förekommit utbrott av hepatit A som kopplas till frysta jordgubbar och hallon.

Importerade frysta hallon och andra frysta importerade bär ska upphettas – information till dig som tillagar mat till förskolor, äldreomsorg och sjukhus

Att inte bara frysta importerade hallon utan även andra frysta importerade bär kan förorenas med norovirus och hepatit A-virus är ny information. Verksamheter och personal som serverar mat till förskolor, äldreboende, hemtjänst och sjukhus bör känna till detta eftersom det är viktigt att skydda små barn och sköra äldre personer från virusinfektioner. Små barn är särskilt mottagliga för virusinfektioner och äldre, sköra personer kan bli allvarligt sjuka.

Att hantera riskerna med frysta importerade bär ingår i verksamheternas egenkontroll (faroanalys), faran ska hanteras på ett sätt som gör att de bär som serveras alltid är säkra att äta. Både norovirus och hepatit A-virus dör om bären kokas i en minut eller om de värmebehandlas i en maträtt eller bakverk.

Eftersom äldre barn och ungdomar inte är lika mottagliga för virusinfektioner som förskolebarn och sköra äldre behöver inte måltidsverksamheter inom skolan ta höjd för faran med virus på bär på samma sätt.

Även de som ansvarar för mellanmålen behöver känna till risken med virus på bär

Även personalen som ansvarar för mellanmålen, där kanske smoothies eller bär serveras, behöver känna till detta och hantera bären så att de är säkra att äta. Det gäller alltså även personalen på förskolan, i omsorgen och på vårdavdelningarna.

Konsumenter bör fortsätta koka frysta importerade hallon

När det gäller konsumenter, det vill säga när du och jag går och handlar i matbutiken, är rådet liksom tidigare att koka importerade frysta hallon. Däremot bedöms risken vara liten för att personer som inte är ”sköra” blir allvarligt sjuka av andra frysta importerade bär. Det är också betydligt ovanligare att andra sorters bär är förorenade av norovirus eller hepatit A-virus.

Nationella riktlinjer för förskola, vård och omsorg uppdateras

Informationen om importerade frysta bär har uppdaterats i ”Nationella riktlinjer för måltider på förskolan” och ”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen”. Det finns även ett rättelseblad till den redan tryckta broschyren ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus”, på Livsmedelsverkets webbplats. Tanken är att bladet ska användas tillsammans med broschyren, tills en ny upplaga har tryckts.

Eftersom äldre barn och ungdomar inte är lika mottagliga för virusinfektioner som förskolebarn behöver inte måltidsverksamheter inom skolan ta höjd för faran med virus på bär på samma sätt.

Vetenskapliga underlagen

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider