”Upp med de offentliga måltiderna på bordet!”

2020-10-14

Idag gör vi tillsammans med Jordbruksverket, LRF och Sveriges Konsumenter ett upprop för att sätta ljuset på måltiderna i vård, skola och omsorg. Det är dags att utforma och använda måltiderna hållbart och strategiskt.

Debattartikel i Dagens samhälle

Debattartikeln Upp med de offentliga måltiderna på bordet, publicerades i dag, den 14 oktober i Dagens samhälle. Debattörerna företräder de fyra organisationer som ingår i styrgruppen för MATtanken.

Uppladdning inför den Offentliga måltidens dag

Imorgon den 15 oktober infaller den Offentliga måltidens dag och en mängd aktiviteter äger rum runt om i landet. Vi ser fram emot att med gemensamma krafter sätta fram de offentliga måltiderna i rampljuset och visa på vilka möjligheter de erbjuder. Om de utformas och används smart.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider