Tips: Ta del av e-kursen “Måltider på sjukhus”

2020-02-03

Äntligen så finns det, tack vare engagerat och dedikerat arbete av Region Stockholm, nu en webbaserad kurs om Måltider på sjukhus. E-kursen vänder sig till vårdpersonal och måltidspersonal som på något sätt arbetar med måltider på sjukhus. Och det bästa av allt – den är fri att använda sig av även som extern aktör utanför Region Stockholm!

Region Stockholm lanserade innan jul en webbaserad och efterlängtad kurs om “Måltider på sjukhus”. Nu finns den fritt tillgänglig för både anställda inom Region Stockholm men också för externa aktörer på Regionens egna utbildningsportal – Lärtorget.

Regionen har tagit fram denna utbildning då det funnits ett stort behov av enhetligt utbildningsmaterial för alla de måltidsvärdar, den servicepersonal men också den vårdpersonal som kommer i kontakt med och har ansvar för måltider på vårdavdelningarna. Detta blir en utmärkt kunskapsbas att stå på och kan göras var som helst, framför en dator, surfplatta eller mobil.

E-kursens innehåll

Kursen behandlar grundläggande områden som måltidskunskap, enkel näringslära, livsmedelshygien men också olika typer av specialkoster och livsmedelssäkerhet. Under kursens gång får man svara på frågor och göra små test för att komma vidare. Sammanlagt tar kursen ca. 30-40 min att gå igenom men man behöver inte göra hela kursen på en gång. Man kan gå igenom kursen från valfri dator, surfplatta eller mobil vilket gör genomförande enkelt och flexibelt.

Jobbar man inom Region Stockholm och har en inloggning så registreras ditt kursdeltagande och du får ett diplom vid avslutad kurs. Externa personer kan genomgå kursen utan inloggning.

Var och hur hittar jag kursen?

Kursen finns i kurskatalogen på Lärtorget. Anställda på Region Stockholm kommer till den inloggade kursen genom att logga in med e-tjänstekort och sedan gå till kurskatalogen. Externa loggar in på samma webbsida som ovan men via länken längre ner på sidan, under Publika kurser och kursanmälningar. I kurskatalogen söker man efter eller scrollar ned till Måltider på sjukhus (kommer i bokstavsordning).

Hoppas att denna kommer till användning för alla er som är i behov av en webbaserad utbildning på detta område eller som sneglar på att ta fram något eget! 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider