Tips – kunskapshöjande filmer om måltider på sjukhus

2021-02-03

Här kommer ett par tips på inspirerande material framtaget av Best Service-nätverket kring måltider på sjukhus. Kanske kan detta vara något som kan användas på utbildningar, kompetensutvecklande aktiviteter eller arbetsplatsträffen på just ert sjukhus? Utmärkt initiativ från detta nätverk som vi på Livsmedelsverket ser kompletterar våra Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus  på ett ypperligt sätt.

Utbildningsfilm om Trivsamma måltider på sjukhus

En film som vänder sig till dig som arbetar på en vårdavdelning och visar hur du kan skapa en trivsam måltidsmiljö för patienten. Kan passa som diskussionsunderlag, utbildning eller kompetensutveckling både för vårdpersonal eller exempelvis måltidsvärdar.

Utbildningsfilm om Säkra måltider – livsmedelshygien på sjukhus

En film som vänder sig till dig som arbetar med måltiderna på en vårdavdelning och som förklarar hur livsmedel ska hanteras på säkert sätt.

Fler tips på utbildningsmaterial kring måltider på sjukhus

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider