Ta makten över kompetensförsörjningen!

2020-05-25

Allt färre sökande till kockutbildningarna och ett svalt intresse för offentliga måltider i kombination med en växande bransch och stora pensionsavgångar har gjort frågan om kompetensförsörjning brännhet. Inom ramen för projektet “Med smak för kunskap”, har ett flertal kommuner och regioner tagit ett långsiktigt grepp om situationen.

Att säkra tillgången på utbildad kökspersonal, i synnerhet utbildade kockar, har länge varit en utmaning. Under den här Corona-våren har vikten av att säkra personaltillgången aktualiserats ytterligare. Nu finns samlade tips och konkreta råd för hur man kan gå tillväga i en Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid, som kan laddas ner kostnadsfritt. Handboken har tagits fram i projektet Med smak för kunskap, som drivits av MåltidSverige i samarbete med måltidsorganisationer i både region och kommun.

Stärk arbetsgivarvarumärket genom internutbildning

Två konkreta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen är dels att validera personalens kompetens samt att utbilda kockar till yrkesbedömare.

En validering är en process där en persons kompetens bedöms och dokumenteras på ett strukturerat sätt.  Det kan vara arbetssökande, någon med erfarenhet från en närliggande bransch, egen personal, någon som hoppat av skolan, studerande eller någon med yrkeserfarenhet från ett annat land.

Valideringar kan göras externt eller i den egna organisationen med erfarna kockar som yrkesbedömare. Att ha möjlighet att göra yrkesbedömningar och valideringar inom den egna verksamheten kan vara ett sätt att stärka både arbetsgivarvarumärket, locka fler till och stärka branschen samt att engagera och lyfta den befintliga personalen.

Läs mer om validering och yrkesbedömning på UHR:s webbplats, se länk nedan. UHR är hotell- och restaurangbranchens yrkesnämnd. Organisationen är partssammansatt och består av Visita, Hotell- och restaurangfacket HRF, Unionen och KFO.

Nu präglas den privata restaurangbranschen av en oviss tid och många med kompetens och erfarenhet riskerar att stå utan jobb. Kan vi möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen för offentliga måltider samtidigt?

Länkar och lästips

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider