Snart är det dags att kartlägga Sveriges offentliga måltider igen!

2021-02-24

Tiden går verkligen fort, för vissa av er kanske det känns som det var alldeles nyss som Livsmedelsverket skickade ut en enkät för att kartlägga de offentliga måltiderna inom förskola, skola och särskilt boende. Men nu är det snart dags igen och det kommer att ske i samband med att matsvinnet kartläggs (som vi bloggat om tidigare). Även de offentliga måltiderna inom regionerna kommer att inkluderas, men det blir först i höst.

Uppföljning av kartläggningen 2018

Kartläggningen blir en uppföljning på den som gjordes 2018 och ni kommer att känna igen flera av frågorna från den förra omgången! Vi ser fram emot att se hur Sveriges offentliga måltider har utvecklats sedan dess!

Varför kartlägga offentliga måltider?

Både vi på nationell nivå och ni ute i kommuner och regioner har stor nytta av de nationella kartläggningarna. För oss på Livsmedelsverket blir kartläggningarna ett underlag för att kunna identifiera utvecklingsområden, sätta in rätt insatser och lyfta viktiga frågor för de offentliga måltiderna. För kommuner och regioner blir kartläggningarna en möjlighet att jämföra sig med andra och en utgångspunkt för lokalt utvecklingsarbete.

Tidplan

Enkäten skickas ut till måltidsansvariga i alla Sveriges kommuner i mitten av kvartal 2.

Enkäten består av frågor inom följande områden:

  • Matsvinn
  • Övergripande frågor
  • Förskola/skola
  • Äldreomsorg

Mer information på webben inom kort

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider