SkolmatSverige i ny kostym

2021-09-01

Förra veckan lanserades SkolmatSverige i ny design och med nya funktioner. SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitet – ur ett helhetsperspektiv! I dagsläget har nästan hälften av Sveriges alla grundskolor och mer än fem av tio kommuner anslutit sig till verktyget sedan starten 2012. Kanske är ni en av dem?

Vad är nytt?

SkolmatSveriges verktyg har utvecklats efter feedback från användarna och det har på så sätt gjorts mer användarvänligt. I och med nylanseringen har webbplatsen och enkätverktyget öppnats upp för alla besökare och det behövs inte längre ett konto och inloggning. Enkäterna finns nu lättillgängliga genom publika länkar där de som fyller i enkäterna väljer län, kommun, skola och kan ange valfria kontaktuppgifter i enlighet med GDPR. En annan nyhet är att varje besvarad skolenkät direkt genererar en automatisk nedladdningsbar resultatrapport.

Vad är SkolmatSverige?

SkolmatSverige är ett nationellt webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Verktyget är kostnadsfritt och består av flera olika enkäter som värderar olika kvalitetsaspekter. Enkäterna kompletterar varandra och tillsammans ger de en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet.

Nästan hälften av landets skolor och kommuner har anslutit sig

Verktyget drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm i nära samarbete med Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket och Jordbruksverket. Nästan hälften av Sveriges alla grundskolor och mer än fem av tio kommuner har anslutit sig till verktyget sedan starten 2012. Och antalet användare ökar för varje månad. Aktiva SkolmatSverige-användare från hela landet beskriver enkäternas samlade användarvänlighet som bra eller mycket bra, visar den senaste utvärderingen.

Är du nyfiken och vill veta mer, här finns goda exempel från kommuner som använder verktyget.

Om ni vill komma i kontakt med SkolmatSverige mejla gärna till info@skolmatsverige.se

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider