Skolmat i fokus på FNs toppmöte

2021-09-22

Den 23 september bjuder FN in till ett toppmöte om hållbar mat, Food Systems Summit 2021. För alla som intresserar sig för skolmåltider är detta ett ypperligt tillfälle att uppdatera sig om frågan om hållbara livsmedelssystem diskuteras internationellt.

Det är första gången matfrågorna får ett eget toppmöte på FN-nivå och första gången FN öppnar upp för vem som helst att delta. Det blir alltså en historisk dag värd att fira och uppmärksamma! Mer information om hur du registrerar dig hittar du längst ned.

En vägvisare för Sverige

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling är central. Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS) den 23 september, presenterar därför regeringen en så kallad färdväg för hur Sverige ska arbeta med frågorna.

Så står det i presentationen till Regeringens färdväg för hållbara livsmedelssystem som publicerades den 16 september. Dokumentet bygger bland annat på inspel som gjorts under de öppna svenska dialogmöten som genomförts inför toppmötet. Den pekar också på att vägen fram stöttas av flera befintliga strategier och processer, till exempel Agenda 2030, Parisavtalet, strategin för cirkulär ekonomi, miljömålsarbetet och livsmedelsstrategin. Regeringen skriver i färdvägen att ”flera politikområden behöver samverka för att säkerställa att livsmedelssystemens hållbarhet stärks både i Sverige och globalt.”

Stort fokus på skolmåltider

Det arbete som görs inom ”Ett nytt recept för skolmåltider” har lyfts fram av regeringen som ett av Sveriges bidrag till toppmötet. Sverige kommer även medverka i den internationella skolmatskoalitionen som lanseras på toppmötet den 23 september. Det innebär att svenska insatser och erfarenheter kommer lyftas internationellt men också ge möjligheter att hämta hem inspiration från andra länder. Koalitionen kommer möjliggöra ännu större fokus på frågan hur vi utvecklar skolmatssystem som kan fungera som hävstång för en större förändring i hela livsmedelssystemet.

Förutom skolmatskoalitionen kommer Sverige även delta i koalitionen om hälsosamma och hållbara dieter och koalitionen om livsmedelsförluster och matsvinn.

Läs mer

Samlad dokumentation från svenska dialoger:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider