Säkra kockyrket med validering som verktyg

2021-04-01

Pandemin har tydliggjort behovet av att säkra tillgången på kockar och måltidspersonal på både kort och lång sikt. Ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen är att låta erfarna kockar i den egna verksamheten bli certifierade yrkesbedömare och på så sätt kunna validera måltidspersonal till kockar i de egna köken. Gör som Region Västernorrland – gå ihop och säkra kockbranschen tillsammans.

Valideringsprocessen

En valideringsprocess startar med att individen som ska valideras genomgår en dialog med en  certifierad yrkesbedömare för att synliggöra en kompetensnivå. Det sker digitalt och om kompetenserna är tillräckliga, är det dags för nästa steg i processen – den praktiska bedömningen. De sker i det egna köket och bedömningen sker av yrkesbedömaren (som också arbetar i köket). Processen är standardiserad och bedömning görs professionellt, utifrån kriterier satta av branschen.

Region Västernorrland bygger plattform för kompetensförsörjning

Under 2018-2019 arbetade Region Västernorrland med att bygga upp ett regionalt och kommunalt valideringsnätverk med länets kommuner. Syftet var att på ett strategiskt sätt säkra tillgången av kompetens, både under pandemin, men framförallt på lång sikt. Satsningen var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Sollefteå kommun, fackförbundet Kommunal samt Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR).

Så stärker Sollefteå kommun både verksamhet och personal

Emma Olsson, projektledare för kommunens satsning, gjorde tillsammans med kökschefer och kostsamordnare en kompetenskartläggning inför arbetet med validering. Man kartlade vilka i organisationen som var lämpliga för validering, vilka som skulle utbildas till yrkesbedömare och vilka som på sikt skulle bli handledare. Kontakter med länets kommuner liksom kontakt med Arbetsförmedlingen var en del av arbetet.

I samarbetet med region Västernorrland och Sollefteå kommun har 5 kockar certifierats till yrkesbedömare, som får utfärda gesällbrev eller yrkesbevis som kock. Dessutom har 10 personer hittills, mars 2021, validerat sina kompetenser i kockyrket med hjälp av kommunens yrkesbedömare. På det här viset kan yrkesverksamma personer utan formell utbildning synliggöra sin kompetens, få den på pränt och efter avslutad validering söka jobb som kock eller måltidsbiträde. För Sollefteå kommun har valideringen inneburit att de kunnat kvalitetssäkra kompetenser i sina kök, win-win för alla!

Yrkesbedömaren – central för valideringen

Stellan Tegström är kock och yrkesbedömare i Sollefteå kommun. Han berättar om sin roll och varför valideringen är viktigt.

"Jag vill inspirera andra kommuner till att använda validering i sina kök, finns inget liknande! Valideringen lyfter de som valideras, verksamheten påverkas positivt och jag som är yrkesbedömare får en fantastik uppgift. Den som blir validerad blir stärkt och får visa vad hen kan – och får ett erkännande som gör att det blir roligare att arbeta. Nu kan vi kvalitetssäkra kompetenser hos medarbetare utan att ta in vikarier och utan att verksamheten i övrigt påverkas. Valideringen är kul, alla får ut något av det och det enda som behövs är att man certifierar yrkesbedömare. Yrkesbedömarrollen är också ett lyft. Jag tycker det är viktigt att en yrkesbedömare är ödmjuk, lyhörd och har tålamod och tar sig tid att förstå processen. Man måste förstås vara en riktigt duktig kock för att kunna bedöma någon annans kompetenser."

Stellan och kollegan Patrik Andreasson utbildar kollegiala handledare i kommunen. En roll som stöttar innan, under och efter en validering.

"Region Västernorrland och Sollefteå kommun visar på engagemang och möjligheter till att stödja hotell och restaurangbranschen, ett fantastiskt engagemang som kan inspirera andra regioner och kommuner" -Anna Ålund, verksamhetschef för valideringsverktyget på UHR Utbildning

UHR (Utbildningsrådet för hotell och restauranger) samverkar med flera kommuner och offentliga kök. Hos UHR branschvalidering erbjuds validering som ett verktyg för kompetensförsörjning av kock och andra yrken inom restaurang och måltidsverksamhet.

Men nu tar vi kvastarna mot Blåkulla och önskar er alla en Glad Påsk!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider