Resvinn – ett utvecklingsprojekt för redistribution av mat

2021-02-05

Det Vinnova-finansierade projektet Resvinn vill skapa effektiva system för att skänka och sälja överbliven mat genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och skolor tar emot matsvinn från butiker och grossister.

Nu finns två filmer om projektet. En som beskriver projektet som helhet och en som visar hur man arbetar med tester hos en av de 44 projektparterna, skolkoncernen Academedia. Se länkar nedan!

Både praktisk redistribution och utbildningsinsatser

Projektet beskriver det som att de bidrar till att minska matsvinnet genom att:

  • Privata restauranger och skolrestauranger tillagar mat av överblivna livsmedel, som butikerna och grossisterna annars skulle ha slängt.
  • Det åskådliggör för konsumenter och elever att högkvalitativ mat kan tillagas av livsmedel som de själva ofta slänger hemma. Detta är en utbildningsinsats i den attitydförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

Kopplat till skolor jobbar projektet med två spår. Dels tar skolor emot överskottsmat från närliggande butiker och tillagar denna i sina tillagningskök. Här involveras också elever på olika sätt. Dels har man tagit fram undervisningsupplägg, så kallade “Resvinn-pass”, för hemkunskapslektioner: För att öka förståelsen om hur matsvinn kan minskas hemma har elever fått laga en tre-rätters meny av överskottsmat från en butik tillsammans med en kock. Under våren fortsätter projektet med fler tester där också restaurangutbildningar och personal i tillagningskök involveras.

44 projektpartners från olika områden

Resvinn består totalt av 44 projektpartners som representerar företag och organisationer inom områdena restaurang, skola och utbildning, grossister, detaljhandel, logistik- och transport, IT-leverantörer, kommunikation och forskning. Projektet finansieras av Vinnova.

Kontakta gärna Resvinns projektledare Kristina Liljestrand om du vill veta mer! Kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se
 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider