Rapport om hållbara livsmedelssystem

2021-03-25

I en ny rapport som publicerades för några dagar sedan redovisar Jordbruksverket en genomgång av det svenska livsmedelssystemet ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Rapporten presenterar även en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder för att livsmedelssystemet ska bli mer hållbart.

Hållbara livsmedelssystem (jordbruksverket.se)

Studien har genomförts som en del i Jordbruksverkets arbete med livsmedelsstrategin. Livsmedelsverket har varit mycket involverade i flera delar av arbetet tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Tillväxtverket.

Förslag på konsumtionsstatistik från offentliga måltider

Ett av förslagen handlar om förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg! Statistiken behövs för att det ska gå att följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor. Kompetenscentrum håller tummarna för att detta blir verklighet.

Hur mycket av den planerade måltiden äts upp (konsumeras)?

Förutom statistik på hur mycket och vad som köps in är det också viktigt att följa upp hur mycket mat som verkligen äts upp. Att maten inte gör nytta förrän den hamnar i magen är något vi alla vet! Men hur mycket av maten hamnar verkligen i magen och hur kan man ta reda på det? Jo, genom att mäta mängden serverad mat och sedan dra bort eventuell mat som slängs från serveringen (serveringssvinn) och tallriken (tallrikssvinn) så får man ett svar på det!

Detta hoppas vi kunna få en bättre bild av vid den kommande kartläggningen

Precis som vid kartläggningen av matsvinn 2019 frågar vi även i den kommande kartläggningen efter hur mycket mat som serveras för att kunna ta reda på hur mycket mat som äts upp. Vi hoppas att fler kommuner kommer att ha siffror på detta denna gång. Vi ser också fram emot att se om mängden konsumerad mat är ett nyckeltal hos er som följs upp. Hur tar ni reda på hur mycket som verkligen äts upp?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider