Råden i ny kostym – nu går vi från råd till nationella riktlinjer

2021-03-08

Livsmedelsverkets tidigare råd Bra mat i skolan och Bra mat i förskolan publicerades redan 2007 och sedan dess har rekommendationer för offentliga måltider utökats, kompletterats och reviderats – fortfarande med benämningen råd. Under 2020 gjordes en intern genomgång av Livsmedelsverkets utåtriktade rekommendationer och kunskapsstöd, vilket resulterade i ett namnbyte till “nationella riktlinjer” och några uppdateringar.

Bakgrund till förändring

Det finns flera anledningar till att Livsmedelsverket nu ändrar benämning från råd till riktlinjer. Dessa är bland annat att

  • Lättare skilja på olika kunskapsstöd – Livsmedelsverket har idag samma benämning på råd riktade till konsumenter som råd riktade till offentliga verksamheter. Kunskapsstöden är dock helt olika och tas fram genom olika processer. Genom att ändra benämning tydliggör vi vad som är vad.
  • Riktlinjer uppfattas ge större tyngd – Målgrupperna inom de olika verksamheterna uppfattar riktlinjer som lite skarpare och tydligare än råd och har efterfrågat ett byte till riktlinjer.
  • Bättre översättning till engelska – Riktlinjer motsvarar den engelska termen Guidelines bättre, som används internationellt. Det gör att riktlinjer fungerar bättre än råd att översätta.

Förankring hos branschen

Under 2020 tillfrågades universitet och högskolor, myndigheter, branschföreträdare och professionsföreningar om hur benämningen råd uppfattades och hur de tillfrågade ställde sig till en förändring. Gemensamt uppfattades riktlinjer som tydligare och mer styrande än råd och att en förändring var positiv.

Vad är nytt i riktlinjerna?

Förutom ny benämning har vi passat på att göra några uppdateringar i materialet – både i det som kan beställas i tryckt format och i det som laddas ned i Pdf-format från vår webbplats. Samtliga riktlinjer har uppdaterats med:

  • Nya titlar; Nationella riktlinjer för måltider i…
  • Uppdaterad Måltidsmodell – med pusselbiten Miljösmart (som tidigare hette Hållbar)
  • Uppdaterat avsnitt om matsvinn som tydligare kopplar till Livsmedelsverkets Handbok för minskat matsvinn
  • Tillgänglighetsanpassning; samtliga myndigheter ska enligt lag tillgänglighetsanpassa den information som publiceras. Samtliga riktlinjer har tillgänglighetsanpassats för att tillgodose kraven.
  • Hänvisningar till styrande dokument och liknande har uppdaterats.

Innebär detta någon förändring för måltidsverksamheterna?

De nya riktlinjerna ger inga nya eller förändrade rekommendationer, så rent faktamässigt medför namnbytet ingen förändring. Riktlinjerna ger, precis som råden gett tidigare, rekommendationer till verksamheter och professioner.

Däremot kan den som länkat direkt till pdf-filerna behöva uppdatera länkarna eftersom de gamla inte fungerar längre. Uppdateringar kan även behöva göras i lokala och regionala styrdokument som hänvisar till Livsmedelsverkets material.

Här hittar du våra riktlinjer – digitalt eller i pappersformat

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider