Pep-Talk för framtida generationer

2021-03-29

Bra matvanor grundläggs tidigt och barn behöver redan i tidig ålder få goda förutsättningar till bra matvanor och rörelse. Här spelar förskolan och skolan en stor roll. Den icke-vinstdrivande organisationen Generation Pep har nu utökat sitt stöd kring matvanor och fysisk aktivitet för barn och lanserat Pep förskola.

Pep förskola är ett kostnadsfritt stöd för att på ett systematiskt sätt stötta förskolor som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam mat som en del av förskolans verksamhet.

“Vår förhoppning är att så många förskolor och familjedaghem som möjligt ska vilja registrera sig, både de som redan arbetar med frågan och de där detta är mer nytt. På Generation Pep Förskola kan du välja de delar du vill arbeta med, eller så tar du hela konceptet rakt av, det viktigaste är att göra det på ett sätt som passar den enskilda verksamheten” -Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Pep Skola

Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre folkhälsa, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen. Sedan tidigare finns plattformen Pep Skola, som riktar sig till både skolpersonal och måltidspersonal. Här finns metodstöd, filmer och massor av inspiration på olika teman, kopplat till måltider och fysisk aktivitet.

Pep-rapporten

För tredje året i rad släpper Generation Pep i april Pep-rapporten.  Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet. Barn och ungdomar mellan 4-17 år har fått svara på frågor kring sina levnadsvanor – rörelsemönster och matvanor.  

I årets rapport har även frågor om covid-19 pandemin ställts för att undersöka hur barn och unga upplever att de själva påverkats av pandemin. Håll utkik för att ta del av resultaten.

Livsmedelsverket källa till kunskap

Generation Pep utgår från Livsmedelsverkets råd och rekommendationer när det gäller hälsosam mat och bra matvanor. Läs mer och ta del av barndietisten Sara Asks praktiska tips på hur man förenar teori och praktik, både i skola/förskola och vid middagsbordet hemma.

Läs mer om bra måltider i skolan och på förskolan på Livsmedelsverkets webbplats:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider