Nytt mätprotokoll för matsvinn, version 1.4

2020-09-24

Mätprotokollet för registrering av matsvinn har uppdaterats så att ni även har möjlighet att registrera det oundvikliga matavfallet, alltså ben, skal och kaffesump etc.

Många av er använder andra digitala system för att registrera matsvinnet. Vi för en dialog med med dessa företag så att ni på sikt ska kunna registrera oundvikligt matavfall även i dem.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider