Nygammal medlem i nygammal utmaning

2021-03-16

Nu är jag, Inger Stevén tillbaka i Kompetenscentrum efter några år med andra uppdrag. Jag kommer ta tag i att utveckla vårt arbete kring omsorg och sjukhus, det ser jag verkligen fram emot.

Jag är utbildad dietist och började mitt arbete på Livsmedelverket 2011 då jag var med under Kompetenscentrums första år. Det var en spännande och nyskapande tid med högt tempo och många roliga utmaningar. Efter några år med andra uppdrag exempelvis kring vårdens samtal om matvanor samt framtagande av kostråd till äldre med liten aptit, är jag nu tillbaka i kompetenscentrum. Här kommer jag att arbeta främst med måltider inom omsorg och på sjukhus med många spännande uppgifter att ta tag i.

LSS-måltiden

I det angelägna arbetet med att stötta till bättre matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning, har vi ett spännande samarbete med SKR och hoppas bland annat få möjlighet att prata matvanor på Socialchefsdagarna i höst. Vi har även sett över Livsmedelverkets webbsidor om LSS/Gruppbostad, de är strax klara. Är detta en fråga för dig eller för någon annan i din organisation är ni varmt välkomna med i Nätverket för mat och måltider i LSS verksamheter.

Äldreomsorgsmåltiden

Då det gäller arbetet med måltider inom äldreomsorgen är jag Livsmedelverkets representant i kärnteamet för Livsmedelsakademins Nollvision Undernäring.

Sjukhusmåltiden

Att stötta förändrings- och implementeringsarbeten kring sjukhusmåltiden är något jag ser längtar efter att kunna ta tag i. De nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus är fortfaraden färska och vi hoppas snart kunna sätta fart med att sprida och öka kunskapen kring dem på allvar.  Men ännu får vi vänta och längta efter att livet ska återgå till det normala och kanske till och med lite bättre än innan coronapandemin.

En annan intressant och lite klurig uppgift är att utvidga vårt kartläggningsarbete kring de offentliga måltiderna genom att i år även rikta frågor till regionerna. Hur ser det exempelvis ut med styrande dokument kring sjukhusens mat och måltider?

Mycket på gång alltså, bara att kavla upp ärmarna och fortsätta arbetet med de nygamla utmaningarna att stötta till mer hållbara måltider i offentlig sektor.

Hoppas innerligt att vi snart får träffas!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider