Ny kartläggning ska ge bättre kunskap om sjukhusmåltider

2021-12-22

Hur ser arbetet med måltider ut på Sveriges sjukhus? Hur fungerar samarbetet mellan måltidsorganisationerna och hälso- och sjukvården i de 21 regionerna? Det är frågor som Livsmedelsverket nu undersöker genom att intervjua representanter från samtliga regioner.

Just nu pågår Livsmedelsverkets nationella kartläggning av måltider på sjukhus. Det är en del i arbetet med att få en övergripande bild av hur måltiderna i vård, skola och omsorg utvecklas. Under december 2021 och januari 2022 intervjuas representanter från Sveriges regioner för att kartlägga området.

Resultaten ska användas för att underlätta utvecklingsarbete och jämförelser mellan regioner. Målet är att skapa ännu bättre förutsättningar för att måltiderna ska bidra till ökad vårdkvalitet, snabbare tillfrisknande och nöjdare patienter – viktiga delar i regionernas arbete för att nå målen om ekonomisk, miljömässig, social och hälsomässig hållbarhet. För oss på Livsmedelsverket är kartläggningen viktig för att kunna följa utvecklingen på nationell och regional nivå över tid, lyfta fram goda exempel och stödja regionernas utvecklingsarbete kring sjukhusmåltiderna.

Resultat publiceras 2022

Svaren från intervjuerna sammanställs i en rapport under våren 2022. Rapporten blir ett bidrag till det offentliga samtalet för att öka medvetenheten om sjukhusmåltidernas roll för hållbar utveckling och ett viktigt underlag för politiker och andra beslutsfattare. I samband med att rapporten publiceras planerar vi att ordna ett digitalt webbinarium för att presentera resultaten. Datum kommer inom kort!

Nationell uppföljning av måltiderna i vård, skola och omsorg

Idag finns ingen nationell uppföljning på området sjukhusmåltider och den här kartläggningen kompletterar Livsmedelsverkets övriga arbete med att kartlägga måltiderna i kommunalt drivna måltidsverksamheter i skolan, förskolan och äldreomsorgen.

I november presenterade vi nationella siffror på matsvinnet från kommunernas måltidsverksamheter. Rapporten och mer information om undersökningen hittar du på vår webbplats liksom i en blogg publicerad 16 november. Och snart publiceras rapporten med resultaten från hela den stora kartläggningen av offentliga måltider som genomfördes 2021. Mer om det i januari!

Nu tar vi jullov efter ytterligare ett coronamärkt, men händelserikt och intensivt år. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

/Hälsningar från Kompetenscentrum-gänget!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider