Nu finns uppdaterad info om måltider för barn och elever NPF i förskola och skola

2021-06-17

Vi får många frågor och funderingar från er om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vilka anpassningar de behöver när det gäller maten och miljön kring måltiderna i förskolan och skolan. Nu har vi utvecklat informationen om det här ämnet på Livsmedelsverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatser.

Hur kan måltidsupplevelsen påverkas av NPF?

Personer med NPF, till exempel autismspektrumtillstånd och ADHD, har ofta annorlunda perception. Det betyder att deras sinnen kan reagera starkare eller annorlunda, vilket kan påverka måltidsupplevelsen på olika sätt. Det kan till exempel handla om svårigheter med matens smak, lukt och konsistens, måltidsmiljön eller att man behöver särskilt stöd i samband med serveringen.

Måltiden är en del av förskole- eller skoldagen

Måltiderna är en del av hela skol- och förskoledagen, därför behöver stöd och anpassningar för barn och elever med NPF alltså även behöver inkludera måltiderna. Både vad gäller vilken mat som serveras och hur måltidsmiljön är utformad. Det är ett måste att verksamheterna samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt för de barn och elever som ha behov av anpassningar. Alltså förskolan/skolan behöver ha ett nära samarbete med måltidsverksamheten och tvärtom.

På Livsmedelsverkets webbplats

Här finns sammanfattad information om måltider för barn och unga med NPF. På Livsmedelsverkets webbplats finns också generell information om anpassade måltider och specialkost.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida

Här kan du läsa om: anpassningar av måltidsmiljön, att anpassa menyn, den psykosociala menyn och den fysiska menyn. På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats kan du också läsa mer om NPF och vad det innebär.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider