Nationella branschriktlinjer kompletteras – med anledning av covid-19

2020-03-26

Branschriktlinjerna för offentlig säker mat inom vård, skola och omsorg upprättades av Sveriges kommuner och regioner i april 2019. Nu kompletteras de med anledning av covid-19.

Läs mer

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider