Möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler

2021-01-18

Kanske kan arbetet som sker i EU-kommissionen kännas avlägset? Men nu vill kommissionen engagera medborgare och bransch i tidigare skeden och göra det lättare att komma med eventuella synpunkter.

Därför har EU-kommissionen nu skickat ut en så kallad Inception Impact Assessement (inledande konsekvensbedömning) om sitt kommande initiativ om harmoniserad obligatorisk framsidesmärkning, näringsprofiler, ursprungsmärkning och datummärkning.

När EU-kommissionen planerar att införa nya regler görs en konsekvensbedömning för att förstå vilka behov som finns och vilken effekt reglerna kan få. Syftet är att informera medborgare och bransch om kommissionens planer för att möjliggöra feedback och för att berörda ska delta aktivt även i kommande konsultationsaktiviteter.

Via länken nedan når du EU-kommissionens webbsida där du kan lämna dina synpunkter! Deadline för input är den 3 februari.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider