Mer mat i magen och mindre i soptunnan – nu lanserar vi handboken för minskat matsvinn!

2020-03-09

Ingen vill slänga mat i onödan. Ändå slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras globalt. Även i offentliga måltider kastas det en hel del mat. Det visar den kartläggning som vi presenterade i januari. Vi vet också att många matgäster i förskolan, skolan, vården och omsorgen äter för lite mat.

Ni som jobbar i de offentliga måltidsverksamheterna kan vara – och är till stor del redan! – föregångare i arbetet med att minska matsvinnet. Som stöd i ert viktiga arbete för att mer mat ska hamna i magen och mindre i soptunnan lanserar vi nu en handbok. Den innehåller förslag på konkreta åtgärder för att minska svinnet i köket, vid serveringen och från matgästernas tallrikar. Handboken bygger på Göteborgs stads framgångsrika arbete.

För att veta om matsvinnsarbetet har effekt är det A och O att mäta svinnet. Därför finns Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinn med som en del i handboken och dessutom stöd för hur man mäter konsumtion, alltså hur mycket av den lagade maten som faktiskt äts upp.

Inom kort publicerar vi också en Power Point-utbildning som komplement till handboken.

In och läs handboken på Livsmedelsverkets webbplats och se vad du och dina kollegor kan göra! Tillsammans kan vi minska matsvinnet – tillsammans kan vi göra skillnad!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider