Matsvinnsdata – nu även från regioner!

2020-01-27

Idag publicerar vi en sammanställning av matsvinnsdata från landets regioner. Stort tack till er som har bidragit till detta!

Vad visar sammanställningen?

Det är vanligt att matsvinnsmätningar görs inom sjukhusmåltider. Matsvinnsmängderna varierar stort, både kökssvinnet och serverings-/tallrikssvinnet. Mängderna varierar också stort inom regioner. Data tyder inte på att matsvinnsmängderna beror på om sjukhuset har kantinsystem eller system med brickor/enportionslådor.

Syftet med datainsamlingen var att ta reda på i vilken utsträckning sjukhussvinn mäts och var i kedjan som det slängs mest mat, i köket eller vid servering/måltid.

Vilka data ingår?

13 av landets regioner har bidragit med data för matsvinn från sjukhusmåltider, oftast från mätningar hösten 2019. Data presenteras som kökssvinn (produktionssvinn) respektive serverings- och tallrikssvinn (måltidssvinn) som är uppdelat i kantin- eller bricksvinn.

Vilka mängder handlar det om?

Kökssvinnet varierar från försumbara mängder upp till 75 gram per portion lunch/middag. I regel är kökssvinnet betydligt mindre än svinnet från servering och tallrik, men i några fall är det i samma storleksordning. Matsvinnet från servering och tallrik varierar mellan 61 gram och 176 gram per portion. En bland flera förklaringar till mängdskillnader kan vara att man har olika förutsättningar för sitt matsvinnsarbete, exempelvis ligger ibland stora delar av måltiderna ute på entreprenad.

Vägen framåt

Datainsamlingen är en förstudie till en kommande större kartläggning av sjukhussvinn. Den är ett bidrag till arbetet med att utveckla metoder för matsvinnsmätningar, och till processen för att nå kunskap om var det är viktigast att göra insatser för att minska matsvinnet. Insamlade data kan användas som underlag för diskussioner om orsaker till att svinnmängder varierar mellan olika mätenheter.

Sammanställningen av regionernas matsvinnsdata hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider