Kartan ritas hela tiden

2021-05-21

I skrivande stund, med en veckas svarstid kvar för kartläggningen av offentliga måltider, har omkring 170 kommuner svarat på enkäten. Tack till alla er som har svarat! Ni som är på G eller ännu inte har börjat – det finns en chans kvar under nästa vecka!

Vi ritar kartan över offentliga måltider

Tack vare era enkätsvar kan vi tillsammans bygga kunskap om hur de offentliga måltiderna i landets kommuner ser ut och utvecklas över tid. Med era siffror som utgångspunkt analyserar vi utvecklingen och identifierar vad som går riktigt bra och var det behövs mer stöd och insatser. Målet är offentliga måltider som bidrar till matglädje, ökad livskvalitet och hållbar utveckling!

Bidra till forskning om matsvinn

Parallellt med Livsmedelsverkets nationella kartläggning genomför Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en undersökning om matsvinn på köks-/enhetsnivå. Genom att delta även i den undersökningen möjliggör ni fördjupande analyser och bidrar till ökad kunskap om var och varför matsvinnet uppkommer. Delta i undersökningen genom att skicka era mätfiler direkt till: christopher.malefors@slu.se

Målgången 28 maj

Nu håller vi tummarna för att många fler svar kommer in under sista veckan. Sista svarsdag är 28 maj och sedan startar arbetet med att sammanställa resultaten och skriva rapporter. Så snart har ni gjort ert jobb och bidragit med viktiga data och vårt jobb tar vid! Under hösten kommer vi att återkomma med spännande resultat!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider