Julen – bäst före eller efter?

2020-12-08

Lagom till en av årets största mathelger vill vi på Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, påminna om ett effektivt sätt att minska matsvinnet- nämligen att bäst-före-snooza.

Hur?

Livsmedelsverkets mikrobiolog Christina Lantz är van vid att få frågor om hållbarhet och förvaring av mat. Därför har vi gjort filmer där hon besvarar vanliga frågor kopplat till datummärkning. Filmerna och uppdaterad infografik om datummärkning kommer att annonseras i sociala medier.

När?

Med start den 16 december påbörjar vi spridningen av två nya filmer för sociala medier och en kort 15 sekunders julhälsning. Alla med budskapen minska matsvinnet hemma genom att förvara maten i rätt temperatur och titta, lukta, smaka innan du slänger – alltså bäst före-snooza.

Vill du också sprida budskapet i din verksamhet?

Använd gärna #svinnsikt #minskamatsvinnet #bästföresnooza och tagga Livsmedelsverket.

Hör gärna av dig till matsvinn@slv.se om du har frågor eller funderingar!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider