I år synliggörs de offentliga måltiderna med en egen dag!

2020-03-23

Offentliga måltidens dag – 15 oktober 2020

Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land! Vi vill att fler ska få upp ögonen för det och stödjer därför initiativet Offentliga måltidens dag den 15 oktober. Detta initiativ koordineras av MATtanken och är tänkt att bli en dag då kommuner och regioner i hela landet visar upp sin måltidsverksamhet på olika sätt.

Vad är Offentliga måltidens dag för någonting?

Måltidens dag har instiftats av Måltidsakademien och infaller alltid tredje torsdagen i oktober – i år (2020) den 15 oktober. I samråd med Måltidsakademien förstärker MATtanken i år dagen och arrangerar parallellt med Måltidens dag även den Offentliga måltidens dag.

Eva Sundberg, initiativtagare till Offentliga måltidens dag och projektledare på Jordbruksverket och för projektet MATtanken beskriver satsningen med egna ord:

- Vi vill ge de offentliga måltiderna i hela landet en chans att synas, att visa allmänheten allt det viktiga och omfattande jobb som görs. Många har en förlegad bild och känner inte till hur mycket som faktiskt hänt. Den kunskapsluckan vill vi komma åt.

Hur går det till och vad ska man göra om man vill delta?

Det är upp till varje måltidsverksamhet, kommun och region att bestämma. Man kan satsa på en (eller flera) aktivitet(er) och bara fantasin sätter gränserna för på vilket sätt ni kan delta. MATtanken kommer att vara med och stötta med informationsspridning men också med inspiration, material och en idébank för aktiviteter. Läs mer om vad ni konkret behöver göra för att delta på MATtankens webbplats.

Nu ser vi till att, med koordinerade och gemensamma krafter, lyfta fram och visa upp de moderna och hållbara offentliga måltider som serveras runt om i landet. Måltider som gör skillnad!

Mer information

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider