Hur jobbar din kommun med matsvinn? Nu kan du jämföra dig med andra!

2021-11-16

Idag är äntligen dagen då Livsmedelsverket publicerar matsvinnssiffror från kommunala förskolor, skolor och äldreboenden. Resultaten är glädjande – fler kommuner mäter fler delar av matsvinnet än tidigare vilket visar att medvetenheten ökar. Men måltidsverksamheten kan inte själva påverka alla delar i matsvinnet – även rektorer och omsorgschefer behöver inse att de har ett ansvar.

Detta är andra gången Livsmedelsverket kartlägger matsvinnet i kommunerna. 159 av Sveriges kommuner har under våren 2021 bidragit med matsvinnsdata från 2020 som resulterat i rapporten som publiceras idag. För den som vill kika på hur grannkommunen jobbar med matsvinnet finns resultaten också redovisade per kommun.

Fler mäter mer – svinnsikten ökar

Kartläggningen visar att fler kommuner mäter flera delar av matsvinnet, och fler mäter även mängden serverad mat. Inom förskolan har det skett en kraftig ökning, och även inom äldreomsorgen ses en betydande ökning. Att fler mäter innebär att medvetenheten ökar om var och varför matsvinnet uppstår. Det är positivt, eftersom det är en förutsättning för att kunna vidta åtgärder.

Har matsvinnet ökat eller minskat sedan vår kartläggning från 2019? Kanske. Om vi tittar på matsvinnet från skollunchen så är det uppskattningsvis 11 000 ton per år. Det ser ut att vara en kraftig nedgång jämfört med 2019. Även inom förskolan och äldreomsorgen ser matsvinnet ut att vara lägre. Men tyvärr går det inte att säga att resultaten visar på en faktisk nedgång. Det kan vara andra faktorer som påverkar, till exempel vilka kommuner som rapporterat in matsvinnsdata den här gången, eller vilka verksamheter inom varje kommun som har deltagit i mätningarna. För att se trender behöver matsvinnet följas över längre tid. Så vi kommer att be er om matsvinnsdata även framöver!

Skolan har fortsatt lägst matsvinn

Skolan är det område där kommunerna arbetar mest aktivt med matsvinnet, och det är också där matsvinnet är lägst per matgäst. Matsvinnet är störst inom äldreboenden, där är det också få kommuner som mäter matsvinnet.

Fokus behöver skifta från kostnads- och miljöbesparing till mer mat i magen

Är det så att mat slängs för att det lagas för mycket mat? Svaret är nej, även om det förstås förekommer. Den mängd mat som tillagas, serveras men sedan slängs i förskolan, skolan och på äldreboenden är egentligen menad att ätas upp. Maten är planerad utifrån ett givet antal matgäster, och utifrån deras specifika energi- och näringsmässiga behov. Därför bör matsvinnet i offentlig sektor inte i första hand ses en miljöbelastning eller en kostnadsfråga, utan som uteblivet intag av energi och viktiga näringsämnen. Det i sin tur riskerar att leda till sämre ork, koncentrationsförmåga och hälsa.

Vad är det som händer längs vägen som gör att maten inte hamnar i magen? Och vems är egentligen ansvaret?

När det gäller både serverings- och tallrikssvinn är det faktiskt faktorer utanför måltidsverksamhetens mandat som driver matsvinnet, exempelvis måltidsmiljön och logistiken kring lunchtider. Att måltidsmiljön är trevlig, lugn och har lagom ljudnivå och att det finns tillräckligt med tid för att äta bidrar till att minska matsvinnet. De här faktorerna är det rektor, förskolerektor och omsorgschef som kan och behöver ta ansvar för. Med andra ord är god kommunikation och samverkan mellan kök/måltidsverksamheten och kärnverksamheten helt avgörande för att kunna minska matsvinnet.

Boka ett matsvinnssamtal

Måltidsverksamheten kan alltså inte dra hela lasset själva. Som ett stöd för ett första matsvinnssamtal med din motpart har vi tagit fram en Powerpoint-presentation. Boka ett möte, ta med presentationen och berätta varför förskolan, skolan och äldreboendet behöver vara med på matsvinnståget, och vad verksamheten själv kan vinna på det!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider