Hjälp till att sprida kunskap om sjukhusmåltiden!

2021-03-18

Nu hoppas vi att ni vill använda de två presentationerna som från och med idag finns på Kompetenscentrums webbsidor. Den ena är tänkt till beslutsfattare, har ganska få bilder och kärnfulla budskap. Den andra är lite längre och mer tänkt för att utbilda vårdpersonal.

Vårt arbete med att sprida de Nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus fick ju lov att ta en annan vändning än planerat under 2020, och som det ser ut även en bra bit in i 2021. Vi känner oss lite som tävlingshästar som vill spränga fram på galoppbanan men som inte får möjlighet att lämna våra startboxar. Vi frustar, stampar och buffar mot grindarna som effektivt hålls nere av coronapandemin.

Men tro inte att vi känner oss sysslolösa. Vi jobbar för att försöka hitta nya vägar och nya sätt att stötta alla som på olika sätt ansvarar för sjukhusmåltiderna, så att riktlinjerna verkligen kan göra skillnad. Ett steg i detta arbete är att vi har tagit fram två presentationer (PowerPoint) som vi hoppas kan komma till användning. Bilderna i presentationerna ligger i en ordning vi tror är bra och det finns ett talarmanus för den som vill, men känn dig fri att välja de bilder som passar dig och den målgrupp du ska träffa.

Boka möte med dina beslutsfattare

Den ena presentationen är tänkt till beslutsfattare. Vi hoppas att dietister och kostvetare gör gemensam sak och tar kontakt med högre chefer och politiker med ansvar för sjukhusen i regionerna. Med presentationen, de Nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus och ert regionala kunnande har ni stora möjligheter att få igång samtal om vinsterna av att satsa på sjukhusmåltiden.

Vi hör från olika håll att politiker gärna vill veta hur andra har gjort och de vill se exempel på hur det går att lösa olika utmaningar. Flera regioner och sjukhus är på gång i förändringsarbetet, så ta hjälp av deras erfarenheter och sätt igång diskussionen kring hur er region eller ert sjukhus kan starta er resa.

Utbildning för vårdorganisationens personal

Den andra presentationen är tänkt att användas för att utbilda olika personalgrupper främst inom vården, men vissa delar kan även passa för personal i måltidsorganisationen. Presentationen i sin helhet eller i mindre delar kan användas på (digitala) arbetsplatsträffar för att öka kunskapen och starta samtal. Presentationen tar upp sjukhusmåltiden utifrån alla de sex pusselbitarna i Måltidsmodellen med fokus på pusselbiten Integrerad.

Berätta hur det går

Det är vår förhoppning att båda ska fungera som ett bra stöd för dig. Hör gärna av dig och berätta hur du använder dem! 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider