Handboken för minskat matsvinn på export!

2021-11-12

Handboken för minskat matsvinn som lanserades i början av 2020 har nu fått ytterligare liv. Dels har den översatts till engelska och dels har den anpassats för att även passa privata restauranger. Tänk vad bra att Göteborgsmodellen har lett vidare till allt detta.

Handboken för minskat matsvinn – för restauranger i privat regi

Kartläggning av matsvinnet från 2020 publiceras nästa vecka!

Håll utkik nästa vecka på bloggen, då lanseras den senaste kartläggningen av matsvinnet inom kommunala verksamheter (förskola, skola, äldreomsorg). Vill du läsa om den tidigare kartläggningen? Här finns den och också en excelfil med matsvinnssiffrorna per kommun.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider