Göteborgs stad först ut i Sverige att upphandla mat med kort datum

2020-11-05

Göteborgs stad har i flera år jobbat aktivt för att minska matsvinnet hos storköken inom kommunen. Nu är de först ut i landet med att upphandla ett ramavtal för livsmedel med kort bäst före-datum för att minska matsvinnet. Ramavtalet påverkar inte andra redan gällande livsmedelsavtal som berör ramavtalsområdet utan är ett komplement till gällande livsmedelsavtal.

Ny handelsplats för mat med kort hållbarhet

Arbetet i Göteborgs stad har gett mycket goda resultat. Storkökens matsvinn har halverats mellan 2017 och 2019. Nu har man fortsatt sin pionjärgärning ännu ett steg för att minska stadens miljöavtryck och matsvinn. Ett projekt startades under 2019 där fem kök fick testa att köpa in livsmedel med kort hållbarhet. Testet föll väl ut. Efter en utvärdering beslutade man att göra en upphandling.

Göteborg gjorde först en RFI vilket betyder ”Request for information” för att få in synpunkter och svar på frågor från potentiella leverantörer om marknadens lösningar  för livsmedel med kort hållbarhetsdatum. Sedan gjordes upphandlingen och Meal Makers var det enda företaget som då lämnade ett anbud.  Avtalet gäller Göteborgs stads avropare men även nio kranskommuner, däribland Ale, Härryda, Kungälv och Tjörn.

Leveranser på hel-, halv-, eller kvartspall

Beställningen sker via leverantörens hemsida där utbudet styrs av vad olika ingående producenter kan erbjuda med kort datum och var i Sverige leverans kan ske av ett aktuellt parti. Beställning kan göras av skolor, förskolor och äldreboenden som lagar fler än 800 portioner per dag.  Leveranser kommer på helpall, halvpall eller kvartspall. I Härryda ser man en stor fördel i möjligheten att köpa hel pall för skolor med många elever – tack vare detta har man bland annat kunnat servera certifierad lax till hela gymnasiet, vilket är något som stått högt på elevernas önskelista. Det handlar om “vanliga” produkter som man behöver.

Vilka livsmedel handlar det om?

I första hand handlar inköpen om frysvaror som pannkakor, fiskburgare och kycklingburgare. Men även pasta, sylt, saft och konserver. Det går inte att köpa färskvaror som frukt och grönsaker på handelsplatsen. Att det primärt erbjuds fryst mat och kolonialvaror, alltså mat som inte är färsk som till exempel köttfärs, är inte så konstigt. Den typen av mat, som exempelvis kan vara märkt med sista förbrukningsdag, måste helt enkelt konsumeras så snabbt att det sällan kan hanteras av kommun och producent. Det viktiga är ju inte var svinnet uppstår utan att alla steg i livsmedelskedjan arbetar med att minska onödig miljöbelastning och ta tillvara livsmedel som resurs istället för att kassera den. 

Vad händer nu?

Ännu går det inte säga hur stora besparingar projektet ger i pengar och mängd ”räddad” mat. Avtalet gäller till och med oktober 2022 och projektet kommer att utvärderas. Upphandlingsmyndigheten hoppas att detta goda exempel sätter fart på en utveckling med fler aktörer på marknaden. Göteborg visar att det inte finns några hinder för att upphandla mat med kort hållbarhet. Och som man säger i Härryda: Varför säga nej till att göra en hållbar insats för miljön till ett rabatterat pris?

Kontaktuppgifter om ni har funderingar eller frågor:

Anna Lind, kostutvecklare. 031-724 61 23, anna.lind@harryda.se

Läs mer hos Göteborgsposten:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider