Gör er redo! På måndag startar kartläggningen av offentliga måltider!

2021-04-29

På måndag den 3 maj är det äntligen dags, då startar kartläggningen av de offentliga måltiderna och matsvinnet i landets kommuner. Årets kartläggning är till stora delar en uppföljning av tidigare kartläggningar av de offentliga måltiderna och av matsvinnet som gjordes 2018 respektive 2019.

Hur går det till?

Alla måltidsansvariga i landets kommuner kommer att få ett mejl med information om kartläggningen och strax därefter kommer mejl med inloggningsuppgifter till systemet där ni svarar på enkäterna. Det kommer att finnas fem enkäter att svara på när ni loggar in:

  • Kommunövergripande
  • Förskolor
  • Skolor
  • Äldreomsorg
  • Matsvinn (här kan du läsa mer och från och med måndag finns guider hur du hämtar data från olika system)

Förra gången svarade drygt 260 av Sveriges kommuner och vi hoppas självklart på minst lika många svar denna gång. Insamlingen av data pågår under maj 2021 och vår plan är att publicera resultaten i slutet av året. Kartläggningen av matsvinnet kommer att spridas först följt av den övriga kartläggningen.

Var med och fortsätt rita kartan över de offentliga måltiderna – och visa oss och varandra vad som har hänt sedan sist!

Resultat från tidigare kartläggningar kan du läsa på Livsmedelsverkets webbplats:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider