Från hållbar till miljösmart – Måltidsmodellen 2.0

2020-10-02

Hållbarhetsperspektivet är fortsatt starkt – kanske starkare än någonsin

Livsmedelsverket kommer framöver, i våra råd och riktlinjer, att prata om hållbara måltider ur ett bredare perspektiv där vi inkluderar både miljömässiga, sociala (inklusive hälsomässiga) och ekonomiska aspekter. Det går i linje med hela Livsmedelsverkets hållbarhetsarbete där vi definierar hållbara matvanor som en livsmedelskonsumtion som både bidrar till en god hälsa och till att miljökvalitetsmålen nås. Hållbarhet i alla dess dimensioner ska genomsyra Livsmedelsverkets verksamhet, riktlinjer, råd och rekommendationer.

När vi använder begreppet miljösmarta måltider syftar vi på måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling i enlighet med de nationella miljömålen. Miljösmarta måltider handlar med andra ord om måltider som minskar matkonsumtionens negativa miljöpåverkan.

Namnbytet innebär ingen egentlig skillnad i rådens eller riktlinjernas innehåll utan är enbart ett sätt för Livsmedelsverket att kommunicera på ett ännu mer konsekvent och tydligt sätt.

Snabbkurs i Måltidsmodellen

Måltidsmodellen – som lanserades 2012 – ger ett helhetsperspektiv på bra och hållbara måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden. Alla områden är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

God och trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
Näringsriktig och säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
Miljösmart – Med  miljösmart menar vi måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och till de nationella miljömålen.
Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten. Exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Bland våra råd  och riktlinjer är riktlinjerna för sjukhus först ut att få den uppdaterade versionen av Måltidsmodellen. Resterande råd riktade till förskola, skola och äldreomsorgen uppdateras under hösten.

Hoppas att ni är med oss på denna resa mot en mer hållbar värld!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider