EU-enkät; Hur har ditt företag påverkats av covid 19-pandemin?

2020-08-28

Det är många som undrar hur corona påverkat era verksamheter. Ni välkomnas nu att bidra till EU-kommissionens enkät om effekterna av pandemin och hur företagen i hela livsmedelskedjan har påverkats.

För att bättre förstå effekterna av pandemin och hur företagen i livsmedelskedjan har påverkats ställer EU-kommissionen nu ett antal frågor i en online-enkät. Du som är företagare eller arbetar inom organisation som företräder branschen välkomnas att besvara enkäten. Syftet är att bättre förstå vilka utmaningar och eventuella hinder man mött och hur de kunnat lösas, och helt enkelt hur robust vår livsmedelskedja är vid större kriser.

Undersökningen ska ge bättre underlag vid eventuella framtida EU-politiska beslut. I enkäten vill man också veta vilka förväntningar som finns på framtida åtgärder av olika slag, marknadsaktiviteter osv. Utöver den ekonomiska dimensionen finns såklart även sociala och miljömässiga dimensioner. EU:s matsvinnsplattform som samlar länder och experter för att arbeta gemensamt för minskat matsvinn vill också sprida enkäten för att undersöka hur pandemin har påverkat företagen ur ett matsvinnsperspektiv.  

När, var, vem, hur

  • Enkäten tar ca 25 minuter att fylla i
  • Deadline är 30 september 2020
  • Alla företag i livsmedelskedjan från jordbruk, fiske, trädgård, packeri, grossist, industri, restaurang, catering och butik kan delta
  • Både små- och storskaliga verksamheter

Enkäten är framtagen av EU kommissionens forskningscenter JRC. Du svarar anonymt och uppgifterna används endast i forskningssyfte. Reglerna för GDPR tillämpas.

Kom också ihåg efterlysningen om erfarenheter från coronavåren i svenska offentliga kök! I ett tidigare blogginlägg efterlyser Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten erfarenheter från Coronavåren. Det är fortfarande möjligt att bidra även till oss! Läs mer om vår efterlysning och ta chansen dela med er av era erfarenheter! Vi ser fram emot att sammanställa de svar ni skickat in till oss och hoppas att även den sammanställningen kan komma till användning för beslutsfattare i både Sverige och EU. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider